Подписаться
Filenko L.V., Филенко Л.В., Філенко Л.В., Кравченко Л.В.
Filenko L.V., Филенко Л.В., Філенко Л.В., Кравченко Л.В.
Харьковская государственная академия физической культуры, ХДАФК, KSAPC кафедра информатики и
Подтвержден адрес электронной почты в домене kharkov.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Teaching and learning informatization at the universities of physical culture
L Filenko, V Ashanin, O Basenko, Y Petrenko, G Poltorarska, O Tserkovna, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 2454-2461, 2017
572017
Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program
OT Volodymyr Ashanin, Ludmila Filenko, Vladlena Pasko, Anna Poltoratskaya
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (3), 1970-11976, 2017
43*2017
Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5
LV Filenko, IU Filenko, AA Martirosyan
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2013
30*2013
Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, ІЮ Філенко, ГС Полторацька
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
292017
Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної культури з урахуванням когнітивних якостей студентів
ЛВ Філенко
Київ: НУФВСУ, 2007
28*2007
Алгоритмічні основи створення комп’ютерної програми аналізу оцінок з фізичної культури учнів 5–11 класів
ЛВ Філенко, ГС Полторацька, АС Садовий
Слобожанський науково-спортивний вісник, 110-115, 2014
21*2014
Інформатизація методів наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті засобами інтерактивних технологій
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, ОВ Церковна, ОВ Іліджев
Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne …, 2013
212013
Implementation practices of the Rugby-5 into the physical education of schoolchildren 12-13 years old using information technology
V Ashanin, L Filenko, V Pasko, O Tserkovna, I Filenko, A Poltoratskaya, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 762-768, 2018
202018
Использование сервисов Google в учебном процессе
ЕВ Церковная, ЛВ Филенко, СГ Строкач
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2017
202017
Динамика изменений структуры и уровня заболеваемости студентов технического вуза
Е Церковная, В Осипов, Л Филенко, В Пасько
Слобожанський науково-спортивний вісник, 102-106, 2017
20*2017
Оптимізація навчального процесу з інформаційного забезпечення спеціальності студентів-спортсменів з урахуванням когнітивних якостей
ЛВ Філенко
Слобожанський науково-спортивний вісник 9, 155-157, 2006
202006
Інформатизація підготовки студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми Гандбол
ЛВ Філенко, ОО Несен
Спортивні ігри, 54-61, 2018
192018
Аналіз структури захворюваності студентів різнопрофільних вишів для пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання
О Церковна, Л Барибіна, Л Філенко, В Пасько, Г Полторацька, ...
Спортивна наука України, 47-56, 2017
192017
Комп’ютерне моделювання моніторингу знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, МС Нестеренко
Теорія та методика фізичного виховання, 42-42, 2011
19*2011
Компьютерные обучающие программы при самостоятельной подготовке студентов высших учебных заведений физической культуры
ЛВ Філенко, ЮІ Горбатенко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, С.70-73., 2008
192008
Информационные технологии тестирования индивидуальных когнитивных способностей студентов спортивных специализаций
ВС Ашанин, ЛВ Филенко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 3-9, 2008
192008
Development of coordination abilities as the foundations of technical preparedness of rugby players 16-17 years of age
A Rovniy, V Pasko, O Nesen, A Tsos, V Ashanin, L Filenko, L Karpets, ...
Journal of Physical Education and Sport 18, 1831-1838, 2018
182018
Комп'ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному вихованні та спорті
ЛВ Філенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
182016
Удосконалення сучасної системи підготовки фахівців у вузах фізичної культури засобами комп’ютерних методів навчання і тестування.
ЛВ Філенко, ДІ Скляров
Молода спортивна наука України: [збірник наукових праць з галузі фізичної …, 2001
18*2001
Информационные технологии при подготовке студентов вузов физической культуры
ЛВ Филенко, ИЮ Филенко, ЮИ Петренко, ЮМ Петренко
Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта [Текст …, 2015
172015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20