Подписаться
Filenko L.V., Филенко Л.В., Філенко Л.В., Кравченко Л.В.
Filenko L.V., Филенко Л.В., Філенко Л.В., Кравченко Л.В.
Харьковская государственная академия физической культуры, ХДАФК, KSAPC кафедра информатики и
Подтвержден адрес электронной почты в домене kharkov.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Teaching and learning informatization at the universities of physical culture
L Filenko, V Ashanin, O Basenko, Y Petrenko, G Poltorarska, O Tserkovna, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 2454-2461, 2017
512017
Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program
OT Volodymyr Ashanin, Ludmila Filenko, Vladlena Pasko, Anna Poltoratskaya
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (3), 1970-11976, 2017
39*2017
Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5
LV Filenko, IU Filenko, AA Martirosyan
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i …, 2013
31*2013
Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, ІЮ Філенко, ГС Полторацька
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
282017
Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної культури з урахуванням когнітивних якостей студентів
ЛВ Філенко
Київ: НУФВСУ, 2007
28*2007
Алгоритмічні основи створення комп’ютерної програми аналізу оцінок з фізичної культури учнів 5–11 класів
ЛВ Філенко, ГС Полторацька, АС Садовий
Слобожанський науково-спортивний вісник, 110-115, 2014
21*2014
Комп’ютерне моделювання моніторингу знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, МС Нестеренко
Теорія та методика фізичного виховання, 42-42, 2011
21*2011
Динамика изменений структуры и уровня заболеваемости студентов технического вуза
Е Церковная, В Осипов, Л Филенко, В Пасько
Слобожанський науково-спортивний вісник, 102-106, 2017
18*2017
Информационные технологии тестирования индивидуальных когнитивных способностей студентов спортивных специализаций
ВС Ашанин, ЛВ Филенко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 3-9, 2008
182008
Оптимізація навчального процесу з інформаційного забезпечення спеціальності студентів-спортсменів з урахуванням когнітивних якостей
ЛВ Філенко
Слобожанський науково-спортивний вісник 9, 155-157, 2006
182006
Аналіз структури захворюваності студентів різнопрофільних вишів для пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання
О Церковна, Л Барибіна, Л Філенко, В Пасько, Г Полторацька, ...
172017
Комп'ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному вихованні та спорті
ЛВ Філенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
172016
Информационные технологии при подготовке студентов вузов физической культуры
ЛВ Филенко, ИЮ Филенко, ЮИ Петренко, ЮМ Петренко
Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта [Текст …, 2015
172015
Компьютерные обучающие программы при самостоятельной подготовке студентов высших учебных заведений физической культуры
ЛВ Філенко, ЮІ Горбатенко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, С.70-73., 2008
172008
Інформатизація підготовки студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми «Гандбол»
ЛВ Філенко, ОО Несен
Спортивні ігри, 54-61, 2018
162018
Implementation practices of the Rugby-5 into the physical education of schoolchildren 12-13 years old using information technology
V Ashanin, L Filenko, V Pasko, O Tserkovna, I Filenko, A Poltoratskaya, ...
162018
Использование сервисов Google в учебном процессе
ЕВ Церковная, ЛВ Филенко, СГ Строкач
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2017
152017
Алгоритмічні основи побудови навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів із використанням інформаційних технологій
ЛВ Філенко
Вісник прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 318-323, 2017
152017
Удосконалення сучасної системи підготовки фахівців у вузах фізичної культури засобами комп’ютерних методів навчання і тестування.
ЛВ Філенко, ДІ Скляров
Молода спортивна наука України: [збірник наукових праць з галузі фізичної …, 2001
15*2001
Інформатизація методів наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті засобами інтерактивних технологій
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, ОВ Церковна, ОВ Іліджев
Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne …, 2013
142013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20