Грабовець Ірина Володимирівна /  Irina Grabovets /  Irina Hrabovets
Грабовець Ірина Володимирівна / Irina Grabovets / Irina Hrabovets
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04
ІВ Грабовець
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2004
282004
Інформаційні технології в муніципальному управлінні: проблеми та шляхи реалізації
ІВ Грабовець
Грані.–2012.–січень, 124-127, 2012
82012
Молоді фахівці як соціальностатусна група: характеристика та роль у системі суспільних відносин
ІВ Грабовець
Грані, 2003
52003
Соціальна мотивація та стимулювання самоосвіти молодих фахівців
ІВ Грабовець
Нова парадигма. – Альманах наукових праць, С.163-170, 2002
32002
Методологічні засади соціологічного дослідження якості життя населення в період соціально-економічних перетворень
ІВ Грабовець
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 55-60, 2010
22010
Теоретико-методологічні засади соціологічного дослідження процесу самоосвіти
ІВ Грабовець
Актуальні проблеми духовності, 205-212, 2002
22002
Фреймінг та медіамейкерство як форми комунікативної поведінки
ІВ Грабовець
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 103-110, 2019
12019
Електронне урядування як засіб розвитку демократії
ІВ Грабовець, ОА Тарасова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 110-117, 2016
12016
Самоосвітні синергетичні технології молодих фахівців
ІВ Грабовець
Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико …, 2003
12003
Соціологічні та політологічні студії
КОО Лобанова А.С., Черноус Л.С., Тарасова О.А., Братченко Л.Є., Широкова М ...
2018
Політичні аспекти концепцій нації та націоналізму
ОА Тарасова, ЛС Черноус, ІВ Грабовець
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 56-63, 2018
2018
Соціологія
Р Амірова, ЮВ Візниця, ІВ Грабовець, АВ Іслам, ЛВ Калашнікова, ...
ДДУВС, 2018
2018
The Internet as a way of personal construct social space and time
ІВГрабовець
ІІІ Miedyznarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa rozwoj spoleczny …, 2017
2017
До питання щодо загальної оцінки стану безпеки у місті та районі проживання (на прикладі м. Кривий Ріг)
ІВ Грабовець
Проблеми безпеки та функціонування та розвитку регіонального соціуму в …, 2017
2017
До питання взаємодії національної поліції України та громадськості (на прикладі м. Кривий Ріг)
ІВ Грабовець
Функціонування та розвиток соціокультурного середовища регіону у контексті …, 2017
2017
Туризм як засіб особистісного конструювання соціального простору і часу (теоретичний аспект)
ІВ Грабовець
Нові нерівност – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів …, 2017
2017
До питання щодо методологічних аспектів дослідження інтерсуб’єктивного світу
ІВ Грабовець
2017
Туристична поведінка як форма сприйняття соціального простору особистістю
ІВ Грабовець
Класичний приватний університет, 2017
2017
Матеріали для підготовки студентів до Державного екзамену з економіки та методики її викладання
ЛЄ Братченко, ІВ Грабовець, ОС Славіна
КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016
2016
Соціальна справедливість як об'єкт наукового аналізу: характеристика підходів
ІВ Грабовець, ОА Тарасова
Розвиток промисловості та суспільства., 71, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20