Підписатись
Омеляненко Микола Миколайович
Омеляненко Микола Миколайович
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дирофіляріози
МК Потоцький
Ветеринарна медицина України, 23-25, 2011
102011
Модернізація політики управління державним боргом України
МО Омеляненко
Інвестиції: практика та досвід, 49-53, 2018
72018
Методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни: міжнародний та вітчизняний досвід
ОВ Абакуменко, МО Омеляненко
Науковий вісник Полісся, 097-104, 2015
62015
Патологiчна анатомiя тварин
ПП Урбанович, МК Потоцький, II Гевкан
62008
Піометра–тяжке захворювання всього організму
ММ Омеляненко
Вет. мед. України. ғ 12, 27-28, 2006
62006
Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані)
ММ Омеляненко
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 07 «Ветеринарне акушерство»/ММ …, 2004
62004
Патология яичников и маточных труб как причина симптоматической формы бесплодия коров
НН Омеляненко, ВН Прус, ВЛ Шнайдер
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2014
52014
Проницаемость минеральных веществ через плацентарный барьер коров
ГП Грищук, НН Омельяненко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2013
52013
Біохімічний склад крові нетелей української–червоно рябої породи до і після отелення/В. Гончаренко, М. Омеляненко
ВВ Гончаренко
Науковий вісник НУБіП.–2010.–Вип 136, 88-94, 2010
42010
Розповсюдження акушерських і гінекологічних захворювань сук і кішок та їх лікування
ММ Омеляненко
Науковий вісник Національного аграрного університету.–2001.–Вип 42, 114-118, 0
4
Оценка влияния государственного долга на экономический рост и финансы государства
ОВ Абакуменко, МО Омеляненко
Проблемы и перспективы экономики и управления, 148-157, 2016
22016
Структурна перебудова національної економіки: проблеми та перспективи
ВФ Савченко, МО Омеляненко
22011
Хронічний прихований ендометрит: етіологія, патогенез, діагностика
ММ Омеляненко
Вісник Державної агроекологічної академії України. Житомир, 214-215, 2000
22000
Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня боргового навантаження та виходу економіки з боргової кризи
МО Омеляненко
Економіка та держава, 94-98, 2017
12017
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАТОЛОГИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ КАК ПРИЧИНA СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БЕСПЛОДИЯ КОРОВ
ВЛ Шнайдер, СБ Заремблюк, НН Омельяненко
Вестник Воронежского государственного аграрного университета, 113-117, 2016
12016
Кліщі лісової підстилки як потенційні збудники паразитарних захворювань тварин
НВ Калиновський, ММ Омеляненко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Вплив олії лимонника на біохімічний склад крові, перебіг отелення та після отельного періоду у нетелей молочної червоно-рябої породи
ВВ Гончаренко, ГМ Калиновський, ВД Журавльов, ММ Омеляненко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Проникність плацентарного бар’єру для Кадмію (Cd) та Плюмбуму (Pb) протягом тільності корів та під час жеребіння кобил
ГМ Калиновський, ЛГ Євтух, ВЛ Шнайдер, ВВ Захарін, ВВ Карпюк, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Превентивная диагностика и профилактика дисплазии суставов собак
ГМ Калиновский, ТВ Зворская, ТЛ Шнайдер, НН Омеляненко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2019
2019
Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах собаки, що загинула від ускладнень які викликані піометрою
ММ Омельяненко, СЄ Гаркуша, ВС Миронюк
Харківська державна зооветеринарна академія, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20