Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; National university of defense
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560 (1), 2002
17602002
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
2732007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
2182004
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ «Київський університет, 2000
1072000
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
1022000
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
702003
Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, зміст і структура
В Ягупов
Професійна педагогіка, 75-81, 2012
442012
Svystun VI Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]
VV Yahupov
Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota, 5-6, 2007
402007
Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій
ВВ Ягупов
К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет, 2002
402002
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
ВВ Ягупов
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К, 2002
392002
Pedahohika [Pedagogy]
VV Yahupov
Pidruchnyk. Kyiv, 2002
382002
Військова і соціальна психологія
ВВ Ягупов
Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1998
35*1998
Військова і соціальна психологія : навч. посіб.
ВВ Ягупов
КВІУЗ, 1998
35*1998
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Навч. посіб
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
342006
Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості
В Ягупов
282015
Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять “компетентність” і “компетенція” щодо професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : науково-методичний збірник 1 (Вип. 69), 23-29, 2011
262011
Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.], 144-152, 2013
252013
Pedagogika: navch. posibnyk
VV Yagupov
Kyyiv: Lybid, 2002
252002
Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності:[навч.-метод. посіб.]
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Наук.-метод. центр аграрн. освіти, 2005
242005
Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю (на прикладі спеціальності «Інженерне матеріалознавство»)
ВВ Ягупов, НМ Півень
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
232009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20