Василий Васильевич Ягупов Vasily Yagupov
Василий Васильевич Ягупов Vasily Yagupov
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; National university of defense
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560, 67-77, 2002
14692002
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
2002007
Військова психологія: підручник
ВВ Ягупов
К.: Тандем 656, 2004
1742004
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ «Київський університет, 2000
922000
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
832000
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
492003
Інформаційно-аналітична компетентність керівників ПТНЗ як основа моніторингу розвитку системи професійно-технічної освіти
ВВ Ягупов
Моніторинг розвитку професійно-технічної освіти: метод. реком./НО Величко …, 2011
352011
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
ВВ Ягупов
Ягупов Василь Васильович.− К 432, 2002
352002
Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій
ВВ Ягупов
К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет, 2002
312002
Військова і соціальна психологія
ВВ Ягупов
Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1998
31*1998
Військова і соціальна психологія : навч. посіб.
ВВ Ягупов
КВІУЗ, 1998
31*1998
Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]
VV Yahupov, VI Svystun
Proceedings. Pedagogical, psychological sciences and social work 71, 3-8, 2007
282007
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності: Навчальний посібник
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
262006
Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Наук.-метод. центр аграрн. освіти, 2005
192005
Pedahohika [Pedagogy]
VV Yahupov
Kyiv: Lybid, 2002
192002
Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.], 144-152, 2013
172013
Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю (на прикладі спеціальності «Інженерне матеріалознавство»)
ВВ Ягупов, НМ Півень
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
172009
Суб’єктність як основна детермінанта неперервної професійної освіти людини
ВВ Ягупов
Проблеми освіти, 160-170, 2002
172002
Pedahohika
VV Yahupov
Navchalnyi posibnuk [Pedagogy. A teaching guide]. Kyiv: Lybid, 2002
162002
Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема
ВВ Ягупов, ВІ Свистун, МА Кришталь, ВМ Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
152013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20