Подписаться
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Другие именаВасиль Васильович Ягупов
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; National university of defense
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560 (1), 2002
20742002
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
3132007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
2752004
Теорія і методика військового навчання: монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
1132000
Військова дидактика:[навч. посіб.]
ВВ Ягупов
К.: Київський університет, 2000
1072000
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
752003
Педагогiка: навч. посiбник
ВВ Ягупов
612002
Pedahohika [Pedagogy]
VV Yahupov
Kyiv: Lybid, 2002
532002
Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій
ВВ Ягупов
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2002
502002
Svystun VI Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]
VV Yahupov
Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota, 5-6, 2007
492007
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
ВВ Ягупов
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К, 2002
472002
Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, зміст і структура
В Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2012
452012
Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості
В Ягупов
412015
Pedahohika
VV Yahupov
K.: Lybidʹ [in Ukrainian], 2002
312002
Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять “компетентність” і “компетенція” щодо професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : науково-методичний збірник 1 (Вип. 69), 23-29, 2011
302011
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності: Навчальний посібник
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
302006
Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності:[навч.-метод. посіб.]
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Наук. метод. центр аграрної освіти 53, 2005
292005
Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions
G Grokhova
International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020
282020
Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю (на прикладі спеціальності «Інженерне матеріалознавство»)
ВВ Ягупов, НМ Півень
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
282009
Військова і соціальна психологія
ВВ Ягупов
Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1998
28*1998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20