Подписаться
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Другие именаВасиль Васильович Ягупов
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; National university of defense
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560 (1), 2002
22562002
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
3442007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
3082004
Теорія і методика військового навчання: монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
1232000
Військова дидактика:[навч. посіб.]
ВВ Ягупов
К.: Київський університет, 2000
1132000
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
822003
Педагогiка: навч. посiбник
ВВ Ягупов
632002
Pedahohika [Pedagogy]
VV Yahupov
Kyiv: Lybid, 2002
612002
Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості
В Ягупов
532015
Kompetentnisnyj pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyschoi osvity.[Competent approach to the training of specialists in the system of higher education.]
VV Yahupov, VI Svystun
Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota 71, 3-8, 2007
522007
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
ВВ Ягупов
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К, 2002
492002
Військова і соціальна психологія
ВВ Ягупов
Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1998
47*1998
Військова і соціальна психологія : навч. посіб.
ВВ Ягупов
КВІУЗ, 1998
47*1998
Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, зміст і структура
В Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2012
462012
Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій
ВВ Ягупов
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2002
462002
Pedahohika
VV Yahupov
K.: Lybidʹ [in Ukrainian], 2002
402002
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності: Навчальний посібник
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
362006
Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять “компетентність” і “компетенція” щодо професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : науково-методичний збірник 1 (Вип. 69), 23-29, 2011
352011
Педагогіка: навч. посібник/Ягупов В. В
ВВ Ягупов
К.: Либідь, 2002
342002
The methodology of development of information and communication competence in teachers of the military education system applying the distance form of learning
VV Yahupov, VY Kyva, VI Zaselskiy
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
332020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20