Подписаться
Леся Лебеденко
Леся Лебеденко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене pochta.ru
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярами
НВ Олексюк, ЛВ Лебеденко
Інформаційні технології і засоби навчання, 88-102, 2015
522015
Вимоги до автоматизації обробки планово-фінансових документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук України
АВ Кільченко, ЛВ Лебеденко
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (16), 1-16, 2010
162010
Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»
НТ Задорожна, ХВ Середа, СМ Тукало, ЛВ Лебеденко, ЮВ Роменець, ...
Задепоновано в ДНТБ України у№ 3-Ук2014, 2014
52014
Вимоги до автоматизацiї обробки планово-фiнансових документiв в iнформацiйнiй системi планування наукових дослiджень в Академiї педагогiчних наук України
АВ Кiльченко, ЛВ Лебеденко
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання, 2010
52010
Шишкіна МП
ВЮ Биков, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ВМ Барладим, ОО Гриб’юк, ...
2020
Використання результатів наукового дослідження «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» в …
ВМ Барладим, ВЮ Биков, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
СГ Литвинова, ЛВ Лебеденко
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 2020
2020
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ШКОЛЬНИКАМИ
НВ Олексюк, ЛВ Лебеденко
Информационные технологии и средства обучения 48 (4), 88-102, 2015
2015
Блоги у роботі вчителів-предметників
ЛВ Лебеденко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2015
2015
Довідкова інформація ІС «Наукові дослідження»
ЛВ Лебеденко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2014
2014
Опрацювання документів в інформаційній системі планування наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України
ТВ Кузнецова, ЛВ Лебеденко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2012
2012
Опрацювання документів в інформаційній системі планування наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України
Лебеденко
Звітна наукова конференція Інституту Інформаційних технологій і засобів навчання, 2012
2012
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
АВ Кильченко, ЛВ Лебеденко
Информационные технологии и средства обучения 16 (2), 9-9, 2010
2010
REQUIREMENTS TO AUTOMATIZATION PROCESSING IN THE PROGRAMMING INFORMATION SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE
AV Kilchenko, LV Lebedenko
Information Technologies and Learning Tools 16 (2), 2010
2010
Яськова Наталя Василівна
ЛВ Лебеденко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15