Follow
Lyudmyla A. Nudchenko / Людмила Нудченко
Lyudmyla A. Nudchenko / Людмила Нудченко
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Склад, структура і дисперсність природної крейди родовищ України
ДІ Аршинніков, ВА Свідерський, ЛА Нудченко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2016
22016
Особливості тверднення композиційних цементів з добавками різного ступеню кристалічності
ВВ Токарчук, ГЮ Флейшер, ВЮ Сокольцов, ЛА Нудченко
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (35), 2017
12017
Підвищення показників властивостей вяжучого матеріалу типу романцементу
ВА Свідерський, ЛП Черняк, НО Дорогань, ЛА Нудченко
Строительные материалы и изделия, 20-22, 2017
12017
Застосування кремнійорганічних сполук для захисту целюлозовмісних матеріалів
ЛА Нудченко, ВА Свідерський, КВ Осауленко, НВ Мережко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
12015
Кварцевый песок как фактор структурообразования цементного шлама
НА Дорогань, ЛА Нудченко, ЛП Черняк
Zbiór raportów naukowych., 39, 2014
12014
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни" Організація контрольно-ревізійної роботи"
ОВ Манойленко, ТА Жадан, ОВ Сиром'ятникова
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Технологія спеціальних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Лабораторний практикум
ВВ Токарчук, ЛА Нудченко, ЮО Коваленко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА В ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ
ВГ Сальник, ЛП Черняк, НО Дорогань, ЛА Нудченко, ОМ Шнырук
Sciences of Europe, 39-45, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ КАОЛІНІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ВОДНИХ СИСТЕМ
CВ Григоровия, ЛА Нудченко
The 10th International scientific and practical conference “Perspectives of …, 2020
2020
УТИЛІЗАЦІЯ ЗОЛОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ ТЕС В ЦЕМЕНТНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОМ Денисюк, ЛА Нудченко, ВВ Токарчук
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 5 (58), 49-57, 2019
2019
Закарпатський перліт як компонент мінерального вяжучого матеріалу
ОО Титова, ЛП Черняк, ЛА Нудченко
Кераміка: наука і життя, 7-12, 2019
2019
Особливості орієнтації труб із поліетилену високої густини
ОМ Шнирук, ІЛ Ліснічук, ЛА Нудченко, АД Пєтухов
Сумський державний університет, 2017
2017
Особенности твердения композиционных цементов с добавками различной степени кристалличности
ВВ Токарчук, ГЮ Флейшер, ВЮ Сокольцов, ЛА Нудченко
Науковий огляд, 68-79, 2017
2017
Особливості тверднення композиційних цементів з добавками різного ступеня кристалічності
Л Нудченко, В Токарчук, Г Флейшер, В Сокольцов
Науковий огляд 3 (3 (35)), 68-79, 2017
2017
Структурообразование водных дисперсных систем мел-каолин
НА Дорогань, ЛА Нудченко, ЛП Черняк
Молодий вчений, 2014
2014
Структуроутворення водних дисперсних систем крейда-каолін
НО Дорогань, ЛА Нудченко, ЛП Черняк
Молодий вчений, 15-18, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16