Підписатись
Александр Яковенко
Александр Яковенко
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Підтверджена електронна адреса в te.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання компонентів мислення експертними системами, як фактору адаптивного впливу в автоматизованих навчальних системах
ПС Носов, ОЄ Яковенко, ВМ Тонконогий
Тр. Одес. политехн. ун-та, 101-106, 2005
432005
Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу = doi.org\10.13140/RG.2.1.2877.1282
ВД Яковенко, ВД Гогунський
Системні дослідження та інформаційні технології - 2, 50-57, 2009
36*2009
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения = doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-европейский журнал передових технологий.– 2 (2/14), 105-110, 2005
322005
Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні
ЮВ Арбузова, ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 120-128, 2013
262013
Комп’ютерна реалізація системи автоматизованого управління навчальним процесом = doi.org\10.13140/RG.2.1.4843.2088
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ГФ Сафонова
Моделир. в прикл. науч. исслед. Матер. ХVІ семинара, 16, 27-30, 2008
232008
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ НА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
ПС Носов, ВМ Тонконогий, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25), 2006
202006
Алгоритм визначення узагальненого показника ефективності якості навчання
ВД Яковенко, АФ Ускач, ПС Носов
Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі …, 2007
182007
Використання ланцюгів Маркова для прогнозування колективної мотивації студентів
ЮІ Косенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4 (45)), 30-32, 2010
142010
Оцінювання рівня організаційних знань
ЄО Яковенко, ВД Гогунський, ПС Носов
НТУ" ХПІ", 2010
132010
Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом
ОЄ Яковенко
Авто-реф. дис... канд. техн. наук.–Одеса, 2006
102006
Наукові основи контролю знань при реалізації кредитно-модульної системи навчання
ОЄ Яковенко, ВД Гогунський, ВМ Тонконогий
Високі технології в машинобудуванні. Зб. наук. пр. НТУ “ХПІ”.—Харків, 447-450, 2005
92005
Формалізація вимог до системи автоматизованого управління навчальним закладом
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ОВ Нарожный
Материалы XVI Семинара «моделирование в прикладных научных исследованиях …, 2008
82008
Основні напрямки розвитку систем комп’ютерного тестування
ВД Гогунський, ОЄ Яковенко, ВВ Хмельницький
Тр, 136-142, 2005
8*2005
Проектирование автоматизированных систем принятия решений в условиях адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса
АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизация. Электротехн. комплексы и системы.—Херсон: ХНТУ, 14, 2004
82004
Стан та перспективи розвитку туризму в Херсонській області
ЮВ Арбузова, ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: зб. наук. пр./Одес …, 2013
62013
Модели задачи распределения в теории расписания
АФ Ускач, ВД Гогунский, АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 98-104, 2006
62006
МЕТОД НЕЧЕТКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СУБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ
PS Nosov, VM Tonkonogy, OE Yakovenko
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві,, 89-96, 2012
5*2012
Организация адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса
АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.”—Херсон …, 2004
52004
Використання об’єктів керування для оптимізації потоків інформації в мережевих базах даних з різною архітектурою
МС Сафонов, ОЄ Яковенко, СО Савченко
Збірник наукових праць. Інформаційні технології в освіті, науці та …, 2012
42012
Программно-инструментальные средства для системы принятия решений в условиях дистанционного обучения
АВ Нарожный, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета. Спецвыпуск, 145-149, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20