Кафедра трудового права
Кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Трудове право України : підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ІП Жигалкін, ВА Прудников
Харків : Право, 2014
299*2014
Трудове право України : учебник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х. : ФІНН, 2010
299*2010
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
2992009
Трудове право України : підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Харків : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М.,, 2008
2992008
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія
ОМ Ярошенко
Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук НМ, 2006
642006
Предмет права соціального забезпечення: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.05
СМ Прилипко
Х. : Б. в, 2007
62*2007
Предмет права соціального забезпечення : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 Трудове право, право соціального забезпечення
СМ Прилипко
Х. : Б. в., 2007
44*2007
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук.–Xарків, 2007
432007
Правовий статус сторін трудових правовідносин : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 Трудове право, право соціального забезпечення
ОМ Ярошенко
Х. : Нац. юрид. акад. України, 1999
43*1999
Переведення на іншу роботу : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 Трудове право, право соціального забезпечення
АМ Юшко
Х. : Б. в., 2002
39*2002
Підстави виникнення трудових правовідносин автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 Трудове право, право соціального забезпечення
ВВ Єрьоменко
Х. : Б. в., 1998
39*1998
Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання
В Жернаков
Право України, 41-45, 1999
381999
Захисна функція профспілок, форми її реалізації
ФА Цесарський
автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 05, 2004
352004
Роботодавець як суб’єкт трудового права
ОГ Середа
Харків:–Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004 р …, 2004
332004
Свобода праці як принцип сучасного трудового права України
В Жернаков
Право України, 34-36, 1999
311999
Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: монографія
АМ Слюсар
Х.: ФІНН, 2011
292011
Проблеми теорії права соціального забезпечення: монографія
СМ Прилипко
Х.: Берека-Нова, 2006
292006
Джерела трудового права України: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007
282007
Переводы и перемещения в судебной практике
ГС Гончарова
Вища шк, 1982
271982
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді /
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України, 205-213, 2004
232004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20