Клёпова Инна Вадимовна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реалізація принципів міжпредметної координації при формуванні предметно-мовної компетенції іноземних студентів в процесі вивчення природничих дисциплін на підготовчому етапі
ЄЗ Колесніченко, ІВ Кльопова, КМ Панкратов
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя. Збірник статей …, 2013
42013
Современные инновационные образовательные технологии и их использование при обучении иностранных студентов предметам естественно-научного цикла на подготовительном этапе
ЕЗ Колесниченко, ИВ Клёпова
Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов. Материалы …, 2015
22015
Формування інформаційно-освітнього середовища в системі мовної та предметної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання
В Булгар, Є Колесніченко, І Кльопова
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
12018
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ АДАПТАЦИИ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
ИВ Клепова, АА Савельев
Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. Тернопіль, 2012
2012
Психологическая адаптация к учебной деятельности как важнейшее условие готовности к обучению
ТИ Адырова, ЕЗ Колесниченко, ИВ Клепова
Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. Тернопіль, 2012
2012
Преподаватель в системе дистанционного обучения
ТМ Баранова, ЕД Гуськова, ІВ Кльопова, ЛІ Мініна, АО Савєльєв
Одеса: Наука і техніка, 2011
2011
Некоторые вопросы семантизации специальной лексики на уроках естественно-научных дисциплин
ЕА Зеркалова, ИВ Клепова
Одесса: ОНПУ, 2005
2005
Планирование самостоятельной работы студентов как фактор повышения её эффективности
ИВ Клепова, КН Панкратов
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8