Підписатись
Клёпова Инна Вадимовна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реалізація принципів міжпредметної координації при формуванні предметно-мовної компетенції іноземних студентів в процесі вивчення природничих дисциплін на підготовчому етапі
ЄЗ Колесніченко, ІВ Кльопова, КМ Панкратов
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя. Збірник статей …, 2013
52013
Создание электронных дидактических средств обучения иностранных студентов дисциплинам естественно-научного цикла на подготовительном этапе
ВВ Булгар, ЕЗ Колесниченко, ИВ Клёпова
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття, 121-126, 2019
22019
Формування інформаційно-освітнього середовища в системі мовної та предметної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання
В Булгар, Є Колесніченко, І Кльопова
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
22018
Современные инновационные образовательные технологии и их использование при обучении иностранных студентов предметам естественно-научного цикла на подготовительном этапе
ЕЗ Колесниченко, ИВ Клёпова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
22015
Учебно-методические комплексы в предметно-языковой подготовке иностранных студентов на подготовительном этапе
ЕЗ Колесниченко, ИВ Клёпова, ЕА Зеркалова
Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв …, 2019
12019
Реализация принципов компетентностного подхода и элементов информационно-образовательной среды при обучении иностранных студентов на неродном языке
ЕЗ Колесниченко, ИВ Клёпова
Актуальні проблеми філології и професійної підготовки фахівців у …, 2017
12017
Межпредметная координация и компетентностный подход при обучении иностранных студентов естественно-научным дисциплинам
ЕЗ Колесниченко, ИВ Клёпова, ТН Ануфриева
Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв …, 2019
2019
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ АДАПТАЦИИ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
ИВ Клепова, АА Савельев
Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. Тернопіль, 2012
2012
Психологическая адаптация к учебной деятельности как важнейшее условие готовности к обучению
ТИ Адырова, ЕЗ Колесниченко, ИВ Клепова
Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. Тернопіль, 2012
2012
Преподаватель в системе дистанционного обучения
ТМ Баранова, ЕД Гуськова, ІВ Кльопова, ЛІ Мініна, АО Савєльєв
Одеса: Наука і техніка, 2011
2011
Некоторые вопросы семантизации специальной лексики на уроках естественно-научных дисциплин
ЕА Зеркалова, ИВ Клепова
Одесса: ОНПУ, 2005
2005
Планирование самостоятельной работы студентов как фактор повышения её эффективности
ИВ Клепова, КН Панкратов
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12