Подписаться
Vitchenko Alona / Вітченко Альона / Заровна Альона
Vitchenko Alona / Вітченко Альона / Заровна Альона
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium" / НУЧК імені Т. Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Впровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку
ЮГС Л. Л. Лисенко, А. М. Вітченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г …, 2012
42012
Інтегрована технологія формування здоров’язбережувальної компетентності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання
АМ Вітченко
Чернігів, 2021
32021
Шляхи розвитку емпатії у майбутніх фахівців з фізичного виховання
ЛЛ Лисенко, АМ Вітченко, ОМ Воєділова
Вісник Національного університету" Чернігівський колегіум" імені ТГ Шевченка, 2019
32019
Перспектива применения дыхательных упражнений для успешного физического совершенствования личности
АНВ Н. Н. Огиенко, Л. Л. Лысенко
Оздоровительная физическая культура молодежи : актуальные проблемы и …, 2013
32013
Педагогічні умови цілеспрямованого формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку
АМ Вітченко, ОМ Воєділова, ЛА Василенко, ...
Вісник ЧНПУ, 2018
22018
Пріоритетні напрямки вдосконалення процесу формування фізичної культури дітей молодшого шкільного віку
АМ Вітченко, АО Корнєва, НС Мельникова-Єгорченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2017
22017
Активізація рухової активності дітей старшого дошкільного віку засобами фітбол-аеробіки.
КО Вітченко А., Бойко Ю.
Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського та професійного спорту й …, 2015
22015
Управління самостійною роботою молодших школярів у процесі зміцнення і формування власного здоров’я
АМ Вітченко
Вісник ЧНПУ, 2012
22012
Методичне забезпечення реалізації оздоровлення дітей молодшого шкільного віку
АМ Вітченко
Вісник ЧНПУ, 2011
2*2011
ТЕХНОЛОГІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У СИСТЕМУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
АМЗ Л. Л. Лисенко, М.М. Огієнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2011
22011
До організації і управління самостійними заняттями фізичними вправами учнів загальноосвітньої школи
ЛЛ Лисенко, ОВ Багінська, АМ Вітченко, ОМ Почтар, ММ Огієнко, ...
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 2010
22010
Скрайбінг як сучасна інноваційна технологія візуалізації знань дітей молодшого шкільного віку
А Вітченко
Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník, 9-15, 2019
12019
Методика організації і проведення занять оздоровчим плаванням
АМ Вітченко, ВВ Порядіна, ТО Рижик, ЛА Василенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2018
12018
Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії їх фізичного і інтелектуального розвитку
ОМ Вітченко, ЛЛ Лисенко, ОМ Воєділова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
До проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей молодшого шкільного віку засобами дихальної гімнастики
АМ Вітченко
Вісник ЧНПУ, 2013
12013
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ–ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Л Лисенко, О Воєділова
CURRENT SCIENTIFIC OPINIONS ON THE DEVELOPMENT OF CURRENT EDUCATION, 154, 2023
2023
Аналіз сформованості ціннісного ставлення дітей молодшого шкільного віку до власного здоров’я та здоров’я оточуючих
АМ Вітченко, ЛЛ Лисенко, ОМ Воєділова
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум», 2023
2023
PREREQUISITES FOR DEVELOPING OF INTEGRATED TECHNOLOGY OF HEALTH-PRESERVING COMPETENCE’S FORMATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
A Vitchenko
PARADIGM OF KNOWLEDGE 4 (42), 2021
2021
До проблеми формування навичок самоконтролю у дітей молодшого шкільного віку
ВЛ Вітченко А.
Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології …, 2020
2020
Кейс адаптації дизайну дисциплін до умов дистанційного навчання
ОМ Воєділова, АМ Вітченко, ЛЛ Лисенко
Вісник Національного університету" Чернігівський колегіум" імені ТГ …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20