Подписаться
Тіна Прокопенко
Тіна Прокопенко
Коледж Національного фармацевтичного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині ХІХ–на початку XX століття
ТС Прокопенко, АА Котвіцька, ВВ Горбаньов
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 54-59, 2015
62015
Компетентістний підхід до розробки галузевих стандартів вищої освіти у підготовці молодших спеціалістів фармації
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, ЛА Горячая
62011
Аналіз впливу потреб галузі на співвідношення та зміст професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці фармацевтів
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, ЛА Горячая
52012
Аналіз сучасних тенденцій підготовки фармацевтичних кадрів у країнах світу
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, АА Котвіцька, ЛА Горячая, АА Котвицкая
Луганський державний медичний університет, 2011
52011
Квазіпрофесійна діяльність студентів як форма оволодіння професійнми компетентностями
ЛО Горяча, ЛА Горячая, ТС Прокопенко, ІВ Коломієць, ИВ Коломиец
42019
Актуальність впровадження проблемно-орієнтованого підходу в систему фахової вищої освіти
LO Horiacha, TS Prokopenko, IV Kolomiets
Management, economy and quality assurance in pharmacy, 26-32, 2018
22018
Оцінка відповідності освітньої програми фармацевта вимогам ринку праці
ЛО Горяча, ТС Прокопенко
Фармацевтичний журнал, 95-99, 2014
22014
Использование личностно-ориентированного обучения в малых группах для повышения качества подготовки фармацевтов
ЛА Горячая, ТС Прокопенко
ХАБАРШЫСЫ, 13, 2014
22014
Аналіз якості тестових завдань для діагностики професійної підготовки випускників-фармацевтів
ІВ Коломієць, ТС Прокопенко, ИВ Коломиец
22012
Результати впровадження особистісно орієнтованого навчання в підготовку фахівців фармації
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, ММ Нессонова, ЛА Горячая, ...
12020
Особливості та спадкоємність викладання фармацевтичної хімії при підготовці молодших спеціалістів і магістрів за спеціальністю Фармація
ТЕ Прокопенко, ВА Георгіянц
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 103-105, 2012
12012
Використання модульно-рейтингової системи побудови навчального процесу при вивченні дисципліни Організація і економіка фармації
ЛО Горяча, ТС Прокопенко
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 104-106, 2012
12012
Аналіз видів підвищення інформаційно-комунікативної компетентності педагогічних працівників фахового коледжу НФаУ в умовах викликів сучасності
І Коломієць, Т Прокопенко, О Гейко
2021
Список використаних джерел
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, ІВ Коломієць
ТHE SOURCES OF PEDAGOGICAL SKILLS Founder and publisher, 59, 2020
2020
Результати впровадження особистісно орієнтовано навчання у підготовку фахівців фармації
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, ММ Нессонова
2020
Імунітет: захист, який завжди з нами
М Вихрист, ТС Прокопенко, М Выхрест
2020
Проблемно-орієнтований підхід у підготовці майбутніх фармацевтів
ЛО Горяча, ТС Прокопенко, ІВ Коломієць, ИВ Коломиец
2019
Якість фармацевтичної освіти як складова якості надання фармацевтичної послуги
ТС Прокопенко, НГ Вахніна, ТО Кудрявцева
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ, 134, 2019
2019
Впровадження системи управління якістю освіти у фармацевтичному коледжі як показник конкурентоспроможності
ТС Прокопенко, ТО Кудрявцева, НГ Вахніна, НГ Вахнина
2019
Інноваційні методи в практиці навчання студентів коледжу НФаУ
ЛО Горяча, ІВ Коломієць, ТС Прокопенко, ЛА Горячая, ИВ Коломиец
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20