Ірина Лещик
Ірина Лещик
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Принципи формування еколого-спрямованої стратегії еколого-орієнтованого підприємства
ГІ Пиріг, ІБ Лещик
Матеріали Круглого столу “Особливості розвитку ринку послуг технічного …, 2014
3*2014
Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал, 327-331, 2013
32013
Аграрне підприємство як об’єкт управління та виробничо-господарської діяльності
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Галицький економічний вісник, 87-93, 2011
22011
Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку зерна
І Лещик
Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць, 34-38, 2010
12010
Ефективність розвитку зернопродуктового підкомплексу у ринковому середовищі
І Лещик
Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки: Тези доповідей …, 2004
1*2004
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності роботи СП
БЯ Дацко
НАН України. Інститут економіки. Львівське від-ня.-Львів, 1994.-24 с, 0
1
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
АЯ Крупка, ГІ Пиріг, ІБ Лещик
Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції, 84, 2017
2017
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ CONCEPTUAL ASPECTS OF STRATEGY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ГІ Пиріг, ІБ Лещик
Електронне наукове фахове видання, 167, 2016
2016
Концептуальні аспекти стратегії сталого розвитку
ГІ Пиріг, ГИ Пыриг, ІБ Лещик, ИБ Лещик, АЯ Крупка, АЯ Крупка
2016
Адаптація зарубіжного досвіду для розвитку аграрного ринку в Україні
І Лещик, М Міньковська
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2015
2015
Стан, тенденції та перспективи розвитку ринку цукру в Україні
І Лещик, Н Короленко
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2015
2015
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF «CORPORATE GOVERNANCE»
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
2015
Доцільність впровадження біоетанолу в україннському паливі
І Лещик, М Міньковська
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2014
2014
Особливості формування кластерних систем в агропромисловому комплексі регіону
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Науковий вісник НЛТУ України 24 (10), 2014
2014
Системний аналіз проведення організаційно-правових трансформацій в аграрному секторі Тернопільської області
І Лещик
Збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2013
2013
Системний аналіз проведення організаційно-правових трансформацій в аграрному секторі Тернопільської області
І Лещик
Збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2013
2013
Стан та перспективи розвитку аграрних відносин в Україні
І Лещик
Збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2012
2012
Функціонування і розвиток аграрного ринку в сучасних умовах
І Лещик, С Драбик
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2012
2012
Основні напрями державного регулювання аграрного ринку та агропромислових формувань
Л Ірина, О Федорчак
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2012
2012
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Інноваційна економіка, 194-200, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20