Віра Підгайна, Вера Подгайная, Vera Podgajnaya, Pidgajna Vira, Підгайна В.О.
Віра Підгайна, Вера Подгайная, Vera Podgajnaya, Pidgajna Vira, Підгайна В.О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексний вплив занять акварекреацією на фізичний стан юнаків віком 16-17 років
В Підгайна
32017
Вплив рухової активності на показники фізичного стану старшокласників
В Підгайна, Н Ковальова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2018
22018
Оцінка рівня здоров’я та структури захворюваності старшокласників як передумова розробки оздоровчої програми
В Підгайна, В Кириченко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 57-62, 2018
22018
Аналіз мотиваційних пріоритетів до оздоровчо-рекреаційної рухової активності юнаків 16-17 років
ВО Підгайна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2017
22017
Оцінка ефективності оздоровчо-рекреаційної програми школярів старшого шкільного віку
Н Ковальова, В Підгайна
22016
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для юнаків 16-17 років з використанням засобів аква-рекреації
ВО Підгайна
Київ, 2021
12021
ЗМІНИ У ПОКАЗНИКАХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ 16–17 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ АКВАРЕКРЕАЦІЇ
В Підгайна
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2020
12020
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ АКВАРЕКРЕАЦІЇ У ЮНАКІВ 16-17 РОКІВ
В Підгайна
Редакційна колегія, 85, 2019
12019
Визначення функціонального віку юнаків 16-17 років як передумови розробки фізкультурно-оздоровчої програми
ВО Підгайна
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура., с.113-116, 2019
12019
Рівень рухової активності юнаків 16-17 років
ВО Підгайна
Молодь та олімпійський рух: XІ Міжнародна конференція молодих вчених, 2018
12018
ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ АКВАРЕКРЕАЦІЇ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І ПОКАЗНИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЮНАКІВ 16-17 РОКІВ
ВО Підгайна
Young 56 (4.2), 2018
12018
Передумови розробки програми фізкультурно-оздоровчих занять для юнаків 16-17 років з елементами акварекреації
ВО Підгайна
Молодь та олімпійський рух: X Міжнародна конференція молодих вчених, 2017
12017
Фізкультурно-оздоровчі заняття з елементами акварекреацiї та їх вплив на рiвень мотивацiї юнакiв 16-17 рокiв
В Підгайна
Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів …, 2020
2020
Рухова активність юнаків 16-17 років у сучасних умовах навчання
ПВО Кириченко В.М.
Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції “COLOR OF SCIENCE …, 2019
2019
Вплив занять з елементами акварекреації на показники здоровя юнаків 16-17 років
ОВ Андрєєва, ВО Підгайна
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова, 2019
2019
Вплив занять з елементами акварекреації на показники здоров’я юнаків 16-17 років
ОВА В.О. Підгайна
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та …, 2019
2019
Вплив занять aквa-рекреaцiєю нa фізичний розвиток юнаків старших клaсiв
ВО Підгайна
Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та …, 2018
2018
Вплив рухової активності на показники фізичного стану старшокласників
ВО Пiдгaйнa, НВ Ковальова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Оцінка фізичної підготовленості юнаків 16-17 років
ВО Підгайна
Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та …, 2017
2017
Вплив зaнять aквa-рекреaцiєю нa рiвень мотивaцiї тa фiзичний стaн юнaкiв 16-17 рокiв пiд чaс дозвiллєвої дiяльностi
ВО Підгайна
Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20