Підписатись
Володимир Миколайович Гаращук, Владимир Николаевич Гаращук, Volodymyr Mikolayovich Haraschuk
Володимир Миколайович Гаращук, Владимир Николаевич Гаращук, Volodymyr Mikolayovich Haraschuk
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
4662002
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
4552003
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
4032005
Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні
ВМ Гаращук, АО Мухатаєв
Х.: Право, 2010
692010
Управлінські послуги-новий інститут чи нова помилка?
В Гаращук
видавництво" Право", 2001
602001
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький
Х.: Право, 2010
422010
Административное право Украины:[учебник для студ. высш. учеб. завед. юрид. спец.]/[ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук и др.]; под ред. проф. ЮП Битяка
ЮП Битяк
Х.: Право, 2003
362003
Іще раз про сутність контролю та його загальне розуміння
ВМ Гаращук
Проблеми законності, 83-90, 2002
332002
Контроль общественных формирований и граждан как способ защиты прав личности в сфере государственного управления
ВН Гаращук
Проблеми законності.–Вип 36, 104-113, 1998
281998
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
262005
Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак.
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук
ЮП Битяка. X.,–2000.–520 с, 2000
222000
Сутність, принципи та гарантії законності
ВМ Гаращук
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб.–Х.: Нац. юрид. акад. України …, 2000
222000
Доктрина контролю та нагляду в управлінні
ВМ Гаращук
Правова доктрина України–основа формування правової системи держави, 20-21, 2013
182013
Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин
В Гаращук
Публічно-правова доктрина Укра¿ ни/ЮП Битяк, ЮГ Барабаш, МП Кучерявенко та …, 2013
172013
Адміністративне право України: Підручник: за ред
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
Битяка ЮП–К.: Юрінком Інтер, 2005
172005
Адмiнiстративне право України: пiдручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький, ВВ Зуй
162005
Законність у сфері державного управління
ВМ Гаращук
Адміністративне право України: підручник/ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко …, 2005
152005
Стандарти державного контролю: погляд на проблему
ВМ Гаращук
Право України, 88-90, 2002
152002
Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец І Под ред. ЮП Бь| тя-ка.-2-е изд., перераб. и доп
ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук
Х.: Право, 576, 2003
142003
Адміністративне право України
ОМ Бандурка, ВМ Гаращук, та ін.
Загальна частина: підручник. Харків: Золота миля, 2012
122012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20