Follow
Володимир Прокопович
Володимир Прокопович
доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання Кременеька обласна гуманітарно
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
С овременные тенденции развития волейбола : аг рессивная подача и контрагре ссивный приѐм мяча
В Прокопович, В Ляпин, О Соловьев, Т Гузенко - Прокопович
Фізичне виховання, спорт і культура здоров ’я у сучасному суспільстві .. 21 …, 2013
5*2013
Поиск путей тренировки и совершенствования агрессивной подачи контрагрессивного приёма мяча как основных компонентов качества ведения игры в современном волейболе
В Прокопович, О Соловьёв, Т Гузенко-Прокопович
Физична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 …, 0
2
Диференційовані підходи в оцінці якісного відбору та прогнозування волейболістів високого рівня
В Прокопович, Т Гузенко-Прокопович
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 258-266, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3