Follow
Олексій Бойко
Олексій Бойко
Національний університет харчоих технологій
Verified email at nuft.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості трансформацій матеріальних і енергетичних потоків у бродильних середовищах
ОЮ Шевченко, ІМ Вінніченко, ОІ Степанець, ОО Бойко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 107-115, 2017
72017
Особливості технологічних процесів виробництва пива та етилового спирту
ОО Бойко, АО Бойко, O Boiko, ВВ Бевз, ВВ Бевз, V Bevz, И Максименко, ...
32011
Створення замкнутих контурів вторинних енергетичних ресурсів у харчових технологіях
ОО Бойко
22015
Динаміка та особливості виділення парогазової фази за вакуумного пакування
ОО Бойко, АІ Соколенко, СА Бут
22014
Динаміка перехідних процесів у системах анаеробного бродіння
ОЮ Шевченко, АІ Соколенко, ОІ Степанець, ОО Бойко, І Вінніченко
12017
Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ
АО Чагайда, ВА Піддубний, ІФ Максименко, ОО Бойко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 77-83, 2013
12013
Пристрій для укладання склопосуду в тару (Патент на винахід№ 119111)
ГР Валіулін, ВС Костюк, АВ Деренівська, ОО Бойко
2019
Пристрій для укладання склопосуду в тару (патент на корисну модель№ 119111)
ГР Валіулін, ВС Костюк, АВ Деренівська, ОО Бойко
2019
Пристрій для укладання штучних предметів в тару (Патент на корисну модель№ 125696)
ГР Валіулін, ВС Костюк, АВ Деренівська, ОО Бойко
2018
Взаємозв’язок геометрії бродильних апаратів з температурною стабілізацією зароджуваних середовищ
ВА Піддубний, ОВ Коваль, ОО Бойко
2017
Взаємозв’язок геометрії бродильних апаратів з температурною стабілізацією зароджуваних середовищ
ОВ Коваль, ОО Бойко, ВА Піддубний
2017
Динаміка і енергетичні співвідношення в механічних системах
СМ Мироненко, ОО Бойко
2016
Моделювання генерування парової фази при створенні розрідження в споживчій упаковці
ОО Бойко, СМ Мироненко
2016
Особливості процесів пророщування ячменю
СМ Мироненко, СА Бут, ОО Бойко
2014
Динаміка і особливості масообміну в процесах бродіння
О Бойко, ВМ Криворотько, V Krivorotko
2014
Динаміка масообміну в процесах бродіння при зниженому тиску
ОО Бойко, АА Бойко, ВА Піддубний, ВА Поддубный, V Piddubny
2014
Бродильний апарат (Патент на винахід№ 104401)
ВМ Криворотько, V Krivorotko, АІ Соколенко, АИ Соколенко, ...
2014
Моделювання тепломасоперенесення під час сушіння зерна
ОО Бойко, ІФ Максименко
2014
Геометрія технологічних апаратів і температурна стабілізація середовищ
ОВ Коваль, OV Koval, ОО Бойко, АА Бойко, СА Бут, S But
2014
Бродильний апарат (Патент на корисну модель№ 84644)
ВМ Криворотько, АІ Соколенко, ІФ Максименко, ОО Бойко
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20