Підписатись
Liudmyla Perperi, Lyudmyla Perperi, Людмила Михайлівна Перпері,  ЛМ Перпери
Liudmyla Perperi, Lyudmyla Perperi, Людмила Михайлівна Перпері, ЛМ Перпери
доцент кафедри цифрових технологій в інжинірингу, Національний університет "Одеська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в op.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
НТУ" ХПІ", 2017
62017
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
42017
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
42014
Аспекты реализации процессного подхода в ВУЗе
ЛМ Перпері
Качество, стандартизация, контроль: теорія и практика: Материалы 17-й …, 2017
2*2017
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-53, 2016
22016
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services = DOI 10.15276/opu.3.50.2016.12
GA Oborsky, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 70-73, 2016
22016
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
НТУ" ХПИ", 2015
22015
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
НТУ" ХПИ", 2014
22014
Совершенствование конструкции инструмента для абразивно-выглаживающей обработки
ПЛМ Джугурян Т.Г., Тонконогий В.М.
Резание и инструмент в технол. системах: Междунар. науч.-техн. сб.—Харьков …, 2005
22005
Прецизионная обработка ступенчатых отверстий комбинированным инструментом одностороннего резания/Джугурян ТГ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ПЛМ Джугурян, ТГ Тонконогий В.М.
Тр. Одес. политехн. ун-та, 22, 2004
22004
Инструмент одностороннего резания с механизмом компенсации износа для абразивного растачивания/Джугурян ТΓ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ТΓ Джугурян
Резание и инструмент в технологических системах. Междунар. научн.-техн. сб …, 2003
22003
Improving the model of quality management systems processes assessment = DOI: 10.15276/opu.1.54.2018.16
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
12018
Многоуровневая модель управления процессом
ЛМ Перпери, ГА Оборский, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
1*2017
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
DETERMINING THE APPROACH TO QUALITY IN THE CONSTRUCTION OF THE PROCESS LANDSCAPE OF THE ODESSA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY.
L Perperi, G Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy, V Gugnin
Odes' kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 2021 (2), 71-81, 2021
2021
Determining the approach to quality in the construction of the process landscape of the Odessa polytechnic state university = DOI:10.15276/opu.2.64.2021.09
GV Perperi Lyudmyla, Oborsky Gennady, Goloborodko Ganna, Palennyi Yuriy
https://pratsi.op.edu.ua/app/webroot/articles/1646242480.pdf 2 (64), 71-80, 2021
2021
Принципи інформаційного забезпечення якості функціонування ВНЗ
ЛМ Перпері
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття …, 2017
2017
Калибрование магнитных датчиков виброперемещений
ПЛМ Паленный Ю.Г., Гугнин В.П., Голобородько А.М.
Материалы 17-й Международной научно-практической конференции "Качество …, 2017
2017
Концепція перебудови функціонування внутрішніх систем із забезпечення якості освіти
ГГМ Перпері Л.М.
Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20