Олександр Сміян (Smiyan,Smiian,Smian)
Олександр Сміян (Smiyan,Smiian,Smian)
Сумський державний університет, Медичний інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вегетативні дисфункції у дітей
ВГ Майданник, ВГ Майданник, ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ...
Вид-во СумДУ, 2014
342014
Гостра пневмонія у дітей: Клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда, ВГ Майданник, ТП Бында, ...
Видавництво СумДУ, 2009
222009
Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей: навчальний посібник
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда, НО Савельєва-Кулик
Суми: Сумський державний університет, 2013.–173 с., 2013
122013
Динамика интерлейкинов 1β и 10 у детей раннего возраста с острыми внегоспитальными пневмониями
АИ Смиян, ТП Бында
Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского 87 (2), 2009
122009
Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, КО Сміян-Горбунова, ...
Сумський державний університет, 2012
92012
Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2014
82014
Роль прозапального (ІЛ-8) та протизапального (ІЛ-4) інтерлейкіну в активності запального процесу при бронхолегеневій патології в дітей шкільного віку
ВА Горбась, ВА Горбась, ОІ Сміян, АИ Смиян
Заславский издательский дом, 2009
82009
Основні критерії оцінки досягнень суспільства–здоров’я дитини
ІС Сміян, ОІ Сміян
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 3-6, 2002
72002
Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту Форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВВ Слива, ВВ Слива, ОП Мощич, АП Мощич, ...
Издательский дом" Заславский", 2011
62011
Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВО Курганська, ВА Курганская, ОП Мощич, ...
Київ, 2011
42011
Ефективність застосування інформаційних технологій в навчальному процесі на післядипломному етапі
ПІ Січненко, ПИ Сичненко, ОІ Сміян, АИ Смиян, ОК Романюк, ...
Видавництво СумДУ, 2010
42010
Современные взгляды на определение активности воспалительного процесса при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста
АИ Смиян, ТП Бында, ВА Горбась
Современная педиатрия, 12, 2006
42006
Невідкладна допомога в педіатричній практиці
ММ Пеший, ТО Крючко, ОІ Сміян
Навчальний посібник. Полтава-Суми, 2004
42004
Клініко-морфологічні зіставлення при гострій пневмонії у дітей раннього віку
ОІ Сміян, АМ Романюк, СТ Дандан, ТП Бинда
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 405, 2004
42004
Морфологические особенности острых пневмоний у детей раннего возраста
АИ Смиян, АН Романюк, ДТ Самир, ТП Бында, ТП Бинда, АМ Романюк, ...
Издательство СумГУ, 2004
42004
Features of the dynamics parameters of cellular immunity and the level of some cytokines in children with chronic tonsillitis
VS O. Smiyan, I. Mozgova, P. Sichnenko, O. Vasyliyeva
Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and …, 2014
3*2014
Сучасні етіопатогенетичні та клініко-діагностичні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, ЄВ Дмітрова, ВА Сухарєва
Сумський державний університет, 2013
32013
Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей: монографія
ОІ Сміян, НО Савельєва-Кулик
Суми: Сумський державний університет, 2012.–98 с., 2012
32012
Характеристика основних клінічних проявів позагоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку
ОІ Сміян, ВА Горбась, ВА Горбась, АИ Смиян
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Состояние микроэлементного гомеостаза у детей с вегетативно-сосудистыми дисфункциями из группы радиационного риска
АИ Смиян, НА Савельева-Кулик
Российский вестник перинатологии и педиатрии 54 (5), 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20