Yevhenii Borodavka
Yevhenii Borodavka
Prof.
Підтверджена електронна адреса в samsung.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта
ОС Городецький, ЄВ Бородавка
Будівництво України 4, 2007
182007
Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва
ВВ Демченко, ЄВ Бородавка
Східноєвропейський журнал передових технологій 2 (2), 26, 2007
162007
Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів
ЄВ Бородавка
Східноєвропейський журнал передових технологій 2 (2), 20, 2006
162006
Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд
ЄВ Бородавка
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 6 …, 2009
122009
Способи подання моделі будівельного об'єкта
ЄВ Бородавка
КНУБА, 2011
112011
Product lifecycle management in construction
Y Borodavka, S Pechenov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 31-34, 2010
82010
Логічна і фізична організація структури даних цифрової моделі об'єкта. Концептуальна модель ЦМО
ЄВ Бородавка
Східноєвропейський журнал передових технологій, 21, 2006
72006
Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних
СВ Цюцюра, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 92-98, 2015
52015
«Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів
ЄВ Бородавка
КНУБА, 2013
52013
Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта
ЄВ Бородавка
КНУБА, 2010
52010
Building model conception
YV Borodavka, MI Tsiutsiura
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference WORLD …, 2014
42014
Binary data packing method for database optimization
Y Borodavka, M Tsiutsiura
International Journal of Science and Research 3 (11), 903-905, 2014
42014
Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan
ЄВ Бородавка, ВМ Квасневський
КНУБА, 2014
32014
Класифікація архітектурно-будівельних САПР
ЄВ Бородавка
КНУБА, 2011
32011
Model’rozshyryuvanoyi systemy avtomatyzatsiyi zhyttyevoho tsyklu budivel’noho ob’yekta
YV Borodavka
Upravlinnya rozvytkom skladnykh system 4, 69-71, 2010
32010
Rendering system and rendering method thereof
I Borodavka, O Lisovyi, D Deineka
US Patent 10,008,025, 2018
22018
Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan
ВМ Квасневський, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 128-133, 2015
22015
Методи розширення моделі будівельного об'єкта на основі модульного принципу
ЄВ Бородавка
КНУБА, 2013
22013
Узагальнена класифікація типових будівельних елементів
ЄВ Бородавка
КНУБА, 2012
22012
Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР
ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 71-74, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20