Подписаться
Волошина В.К.
Волошина В.К.
НУ "Одеська юридична академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття та система принципів кримінального провадження
ЮП Аленін, ВК Волошина
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 78-89, 2014
352014
Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Одеська нац. Юрид. акад.–2010 р, 2010
202010
Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВК Волошина
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 166-171, 2013
192013
Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Часопис Академії адвокатури України 4 (3 (12)), 2011
52011
Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства
ВК Волошина
Часопис Академії адвокатури України 2 (2 (3)), 2009
52009
Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві
ЛМ Гуртієва
Актуальні проблеми держави і права, 578-584, 2012
42012
Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях
ВК Волошина
Актуальні проблеми держави і права.–2012.–Вип 64, 511-516, 2012
42012
Щодо права на ефективний захист у кримінальному провадженні та практики ЄСПЛ
ВК Волошина
Часопис Київського університету права, 225-228, 2019
32019
Загальна характеристика принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
32014
Місце пропорційності у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
22018
Оскарження повідомлення про підозру-Так чи Ні?
ВК Волошина, ВК Волошина, ЄС Немчинов, ЕС Немчинов
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
22018
Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Форум права, 134-140, 2011
22011
ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PROSECUTOR AS THE SUBJECT OF ENSURING THE PRINCIPLE OF REASONABLE TIME IN CRIMINAL …
ВК Волошина
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2019
12019
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Вступ
ВК Волошина, АГ Ковальов
Ківалов СВ, 236, 2018
12018
Право на свободу та особисту недоторканність як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування
В Волошина
Юридичний вісник, 198-204, 2016
12016
Межі використання показань свідка, потерпілого як похідного доказу судом першої інстанції
ОГ Дехтяр
Європейські перспективи, 85-89, 2013
12013
Доказування в сучасному кримінальному провадженні: навч.-метод. посібник
ЛІ Аркуша, ЮП Аленін, ВК Волошина, ЛМ Гуртієва, ТВ Лукашкіна, ...
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Актуальні питання сучасного кримінального провадження: навч.-метод. посібник
ЛІ Аркуша, ЮП Аленін, ОО Торбас, ВК Волошина, ЛМ Гуртієва, ...
Одеса: Фенікс, 2021
2021
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ НЕВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ВК Волошина
Шановні учасники конференції!, 13, 2021
2021
Судовий контроль як специфічна засада досудового провадження
ВК Волошина
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20