Подписаться
Волошина В.К.
Волошина В.К.
НУ "Одеська юридична академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття та система принципів кримінального провадження
ЮП Аленін, ВК Волошина
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 78-89, 2014
402014
Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВК Волошина
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 166-171, 2013
232013
Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Одеська нац. Юрид. акад.–2010 р, 2010
232010
Щодо права на ефективний захист у кримінальному провадженні та практики ЄСПЛ
ВК Волошина
Часопис Київського університету права, 225-228, 2019
112019
Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях
ВК Волошина
Актуальні проблеми держави і права, 511-516, 2012
62012
Деякі питання участі захисника у кримінальному провадженні
ВК Волошина
Одеса: Юридична література, 2015
52015
Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві
ЛМ Гуртієва
Актуальні проблеми держави і права, 578-584, 2012
52012
Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства
ВК Волошина
Часопис Академії адвокатури України 2 (2 (3)), 2009
52009
Загальна характеристика принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
42014
Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Часопис Академії адвокатури України 4 (3 (12)), 2011
42011
Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Форум права, 134-140, 2011
32011
ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PROSECUTOR AS THE SUBJECT OF ENSURING THE PRINCIPLE OF REASONABLE TIME IN CRIMINAL …
ВК Волошина
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2019
22019
Місце пропорційності у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах …, 2018
22018
Оскарження повідомлення про підозру-Так чи Ні?
ВК Волошина, ВК Волошина, ЄС Немчинов, ЕС Немчинов
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
22018
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Вступ
ВК Волошина, АГ Ковальов
Ківалов СВ, 236, 2018
22018
Межі використання показань свідка, потерпілого як похідного доказу судом першої інстанції
ОГ Дехтяр
Європейські перспективи, 85-89, 2013
22013
Система принципів досудового розслідування
ВК Волошина
Актуальні проблеми держави і права, 944-948, 2004
22004
Методично-рекомендаційна допомога Верховного Суду щодо врегулювання окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану
ВК Волошина, ВК Волошина, Д Скрипник, ДО Скрипник
Одеса: Фенікс, 2022
12022
Забезпечення права на захист на початковому етапі досудового розслідування
ВК Волошина, ВК Волошина, ВК Волошина
Одеса: Гельветика, 2020
12020
Верховенство права та законність як принципи кримінального провадження в розрізі практики Європейського Суду з прав людини
ВК Волошина
Часопис Київського університету права, 250-255, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20