Подписаться
Рибалко П. Ф. (P. Rybalko) orcid.0000-0002-6460-4255,WoS  AAX-9810-2021, Scopus: 57214335048
Рибалко П. Ф. (P. Rybalko) orcid.0000-0002-6460-4255,WoS AAX-9810-2021, Scopus: 57214335048
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти
М Лянной, П Рибалко, В Ганчева, А Красілов
Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, інноваційні технології, 4 (88), 280-289, 2019
482019
Професійно-прикладна фізична підготовка
СВ Гвоздецька, СВ Чередніченко, ПФ Рибалко
ФОП Цьома СП, 2017
422017
Forming competency in health promotion in technical specialists using physical education
VV Ovcharuk, B Maksymchuk, V Ovcharuk, O Khomenko, S Khomenko, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol. 13,№ 3: 01-19., 2021
362021
Проблеми і шляхи підвищення ефективності фізичного виховання у вищому навчальному закладі нефізкультурного профілю
П Рибалко, Т Гриб, Т Клименченко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2017
362017
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти
ПФ Рибалко, ПЛІ Гвоздецька, СВ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.–Суми: СумДПУ ім …, 2016
362016
Професійна підготовка учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти
ПФ Рибалко
монографія/Рибалко ПФ, 203-246, 2019
332019
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності фахівців аграрного сектору у процесі фізичного виховання
Г Куртова, П Рибалко, А Красілов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 100-111, 2018
332018
Сучасні технології збереження та відновлення здоров’я молоді в діяльності фахівця з фізичної культури
ПФ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2016
312016
Подолання причин індиферентного ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності
РПФ Ліфінцев І. Д., Харченко Р. М.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету., 46 - 50, 2017
282017
Нормативно-правові засади розвитку вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції
ЛВ Корж-Усенко, ПФ Рибалко
Физико-математическое образование, 74-80, 2021
272021
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти
ПФ Рибалко
Дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ, 2020, 2020
272020
Теоретико-методичні основи організації самостійних занять фізичними вправами
ПФ Рибалко, ЮВ Козерук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2016
272016
Особливості методики розвитку фізичних якостей студентів
СВ Хоменко, СВ Хоменко
252019
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 197-204, 2016
252016
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Самохвалова І.Ю., Мелюшкина В.В., Рибалко П.Ф.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету …, 2018
242018
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Прокопова, АБ Гученко, СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
242016
Трансформація освітнього простору в Україні в напрямку організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладів загальної середньої освіти
ПФ Рибалко
Інноваційна педагогіка 19, 67-71, 2019
212019
Рухова активність та мотивація до занять із фізичного виховання студенток закладів вищої освіти
І Самохвалова, П Рибалко, ОА Моргунов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.–2020.–№ 10 (104 …, 2020
202020
Керівні підходи і принципи у підготовці вчителів фізичної культури до оздоровчо - спортивної діяльності
РП ФЕДОРОВИЧ
Гуманізація навчально - виховного процесу, 66 - 77, 2019
202019
Методика викладання навчальної дисципліни Фізичне виховання у закладі вищої освіти
Р Харченко, С Хоменко, А Красілов, П Рибалко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 183-194, 2019
192019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20