Lyudmila Girutskaya, Людмила А. Гируцкая, Людмiла А. Гiруцкая
Lyudmila Girutskaya, Людмила А. Гируцкая, Людмiла А. Гiруцкая
Belarusian National Technical University, Belarus
Подтвержден адрес электронной почты в домене bntu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Белорусский язык (профессиональная лексика) [Электронный ресурс]
ГЛА Гаврош Н.В.,Савицкая И.В., Петрова Н.Е.
2017
Тэрміны-інтэрнацыяналізмы са звязаным кампанентам грэка-лацінскага паходжання ў галіне электратэхнічнай тэрміналогіі
АП Сахончык, ЛА Гіруцкая, КМ Міцкевіч
2016
Некаторыя прыёмы фарміравання прафесійнай маўленчай кампетэнцыі студэнтаў тэхнічнай ВНУ (з вопыту заняткаў па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” са студэнтамі …
АП Сахончык, ЛА Гіруцкая
БНТУ, 2015
2015
Некаторыя прыемы фармiравання прафесiйнай мауленчай кампетэнцыi студэнтау тэхнiчнай ВНУ
АПС ЛА Гiруцкая
Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания …, 2015
2015
Беларуская мова. Тэхнiчная лексiка
НВ Гаўрош, ЛА Гiруцкая, КМ Мiцкевiч, НЯ Пятрова, ІЎ Савiцкая, ...
БНТУ, 2015
2015
Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка) ў 4 ч. Ч. 2. Навуковы тэкст: структура, жанры, моўнае афармленне
ЛА Гіруцкая, АА Мішанькіна, КМ Міцкевіч, НЯ Пятрова, ИУ Савіцкая, ...
БНТУ, 2014
2014
Некаторыя аспекты вывучэння тэрміналагічнай лексікі на занятках па беларускай мове са студэнтамі архітэктурных спецыяльнасцей
АП Сахончык, ЛА Гіруцкая
БНТУ, 2014
2014
Беларуская мова: заданнi, практыкаваннi, тэсты : дапаможнiк для падрыхтоукi да цэнтралiзаванага тэсцiравання i экзамену: [па новых правiлах]
АПС ЛА Гiруцкая
2014
Студэнцкi парнас
IУБ ЛА Гiруцкая
2014
Тэрміны-гіпонімы і тэрміны гіперонімы ў машынабудаўнічай тэрміналогіі
ЛА Гіруцкая, АП Сахончык
БНТУ, 2014
2014
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 4. Пераклад навукова-тэхнiчнага тэксту: агульныя рэкамендацыi, тэксты i заданнi
ЛА Гiруцкая, IУ Будзько, АА Мiшанькiна, КМ Мiцкевiч, НЯ Пятрова, ...
БНТУ, 2014
2014
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 1 Беларуская мова: агульныя звесткi, паходжанне i развiцце, функцыянальныя стылi
ЛА Гіруцкая, ІУ Будзько, ТА Кузняцова, АА Мішанькіна, КМ Міцкевіч, ...
БНТУ, 2013
2013
Навучанне перакладу тэхнічных тэкстаў як аспект фарміравання прафесійнай кампетэнцыі студэнтаў тэхнічных ВНУ
АП Сахончык, ЛА Гіруцкая
БНТУ, 2013
2013
Навучанне перекладу тэкстау навуковага стылю
НЯП ЛА Гiруцкая
Роднае слова, 40-42, 2013
2013
Абурацца ці забаўляцца? Інтэрферэнцыйныя памылкі ў тэкстах надпісаў на візуальных аб’ектах
ЛА Гіруцкая, АП Сахончык
БНТУ, 2013
2013
Навучанне перекладу тэкстаў навуковага стылю
ЛА Гiруцкая, НЯ Пятрова
Роднае слова, 2013
2013
Практыкум па беларускай мове : падрыхтоука да тэсцiравання i экзамену
ЛА Гiруцкая
2012
Неасемантызмы як адна з характэрных асаблiвасцей сучасных моуных працэсау
АПС ЛА Гiруцкая
Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике …, 2010
2010
Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка). У 4 ч. Ч. 3. Лексікалогія і лексікаграфія. Беларуская навуковая тэрміналогія
ЛА Гіруцкая, НМ Даўгулевіч, ВМ Курцова, АА Мішанькіна, КМ Міцкевіч, ...
БНТУ, 2008
2008
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 3. Лексiкалогiя i лексiкаграфiя. Беларуская навуковая тэрмiналогiя
АСР ЛА Гiруцкая, IУ Будзько, ТА Кузняцова, АА Мiшанькiна, КМ Мiцкевiч, НЯ ...
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20