Follow
Oleg Kotsar / Олег Коцар / Олег Коцарь
Oleg Kotsar / Олег Коцар / Олег Коцарь
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї [електронне видання]: Проект «Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні»
СП Денисюк, ОВ Коцар, ЮВ Чернецька
37*2016
Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України
АВ Праховник, ОВ Коцар
Енергетика та електрифікація, 40-51, 2009
31*2009
Керування режимами електроспоживання в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку
АВ Праховник, ОВ Коцар
Энерг. и электрификация, 42-52, 2010
262010
Сучасні принципи побудови АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та АСКОЕ споживачів в умовах енергоринку України
АВ Праховник, ОВ Коцар, ВІ Прокопець
Енергетика та електрифікація, 2-7, 2006
242006
Применение АСКУЭ для контроля текущих параметров режимов электропотребления на промышленных предприятиях
ОВ Коцарь
Энергетика и электрификация, 24-29, 2004
242004
Комплексне забезпечення достовірності й актуальності даних комерційного обліку в АСКОЕ ОРЕ України
ОВ Коцар
Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні // VIІІ …, 2011
152011
Применение унифицированного протокола передачи данных коммерческого учета электрической энергии в АСКУЭ Головного оператора ОРЭ Украины
ОВ Коцарь, ВВ Мазан
Энерг. и электрификация, 2-9, 2005
152005
Концептуальні положення побудови АСКОЕ в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України
АВ Праховник, ОВ Коцар
Енергетика та електрифікація, 45-50, 2009
142009
Керування режимами електроспоживання кінцевих споживачів в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку
ОВ Коцар
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник …, 2011
132011
Методологія керування режимами електроспоживання в умовах енергоринку
АВ Праховник, ОВ Коцар
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 2009
122009
Устранение влияния нестабильности частоты сети на точность определения характеристик электропотребления
АВ Волошко, ОВ Коцарь
Техническая электродинамика, 73-77, 1994
111994
Принципи організації взаємодії компонент Smart Grid
АВ Праховник, СП Денисюк, ОВ Коцар
Енерг. та електрифікація, 68-75, 2012
102012
Застосування АСКОЕ для контролю характеристик режимів електропостачання та керування режимами електроспоживання на підприємстві фармацевтичної галузі
ОВ Коцар, ЮО Кот, ЮО Расько, СВ Полевик
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 18-27, 2010
102010
Застосування АСКОЕ для керування режимами електроспоживання в умовах функціонування ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку
ОВ Коцар
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник …, 2010
92010
Базовые технические решения при построении распределенных АСКУЭ
ОВ Коцарь
Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні, 126-133, 2005
92005
Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням
ОВ Коцар
72017
Формування інформаційного забезпечення комерційних розрахунків в ОРЕ України
ОВ Коцар, ЮО Расько, ОВ Коцарь, ЮА Расько
НТУУ «КПІ», 2014
72014
Практичні аспекти побудови та експлуатації АСКОЕ кінцевих споживачів
ОВ Коцар, ОЮ Поліщук
Енерг. та електрифікація, 53-64, 2013
72013
An approach to the design of digital algorithms for measuring power consumption characteristics
AV Voloshko, OI Kotsar, OP Malik
IEEE Transactions on Power delivery 10 (2), 607-612, 1995
71995
Полнофункциональный инструментарий для реализации перманентного энергетического аудита
ВВ Прокопенко, ОВ Коцарь, ЮА Расько, ЮС Павлова
НТУУ" КПІ", 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20