Едуард Кальницький
TitleCited byYear
Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства
ОП Дзьобань, ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
72013
Щодо причин виникнення та поширення тероризму
ЛМ Сукмановська
ЛьвДУВС, 2014
42014
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
22014
Концепція постіндустріального суспільства деніела белла як підґрунтя формування концепцій інформаційного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
Гілея: науковий вісник, 142-146, 2013
22013
Духовная личность как первооснова правового государства в кризисные периоды становления современного общества
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Философские аспекты феномена терроризма
ЭА Кальницкий
12012
Взаємообумовленість розвитку правового суспільства та інституту прав людини в умовах трансформацій українського соціуму
ЮЮ Калиновський, ЕА Кальницький
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2012
12012
Экспоненциальный рост научно-технического прогресса и развитие информационного общества
ИВ Владленова, ЭА Кальницкий
Международная научная конференция MicroCAD–Вестник НТУ «ХПИ, 98-102, 2012
12012
Нанотероризм: нові можливості та соціальні загрози
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Вплив сучасних світових інтеграційних процесів на трансформацію політичного тероризму
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Legal life as a phenomenological model: Concept and structure
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
2019
Conceptual dimensions of legal life: Gnosiological aspect
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
2019
СУБ’ЄКТ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ МОДЕЛІ ПРАВА
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький, ОС Лозова
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
ПРАВОВЕ ЖИТТЯ ЯК ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
On the issue of confirming process nature of legal life
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
2018
On ontological foundations of legal life: Experience of phenomenological reasoning
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20