Едуард Анатолійович Кальницький, Eduard Kalnytskyi
Едуард Анатолійович Кальницький, Eduard Kalnytskyi
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства
ОП Дзьобань, ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
132013
Щодо причин виникнення та поширення тероризму
ЛМ Сукмановська
ЛьвДУВС, 2014
42014
Концепція постіндустріального суспільства Деніела Белла як підґрунтя формування концепцій інформаційного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
42013
Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
32014
Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
Гілея: науковий вісник, 142-146, 2013
32013
Духовная личность как первооснова правового государства в кризисные периоды становления современного общества
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Экспоненциальный рост научно-технического прогресса и развитие информационного общества
ИВ Владленова, ЭА Кальницкий
Международная научная конференция MicroCAD-Вестник НТУ «ХПИ, 98-102, 2012
22012
Экзистенциальный вакуум и кризис идентичности
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Социокультурные особенности сетевого социума как нового этапа развития информационного общества
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Философские аспекты феномена терроризма
ЭА Кальницкий
12012
Взаємообумовленість розвитку правового суспільства та інституту прав людини в умовах трансформацій українського соціуму
ЮЮ Калиновський, ЕА Кальницький
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2012
12012
Вплив сучасних світових інтеграційних процесів на трансформацію політичного тероризму
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
КОНСПІРОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ В ДИНАМІЦІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2021
2021
The phenomenology of creativity in digital era
ІІ Коваленко, ЮВ Мелякова, ЕА Кальницький
2020
СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕФЛЕКСІЯ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ
ЮВ Мелякова, ЕА Кальницький
Вісник, 125, 2020
2020
The phenomenon of corporeality in the performative paradigm: From gatherings to political issues
ІІ Коваленко, ЮВ Мелякова, ЕА Кальницький
2020
Socio-cultural reflection in phenomenological paradigm: Opportunitiesd and prospects
ІІ Коваленко, ЮВ Мелякова, ЕА Кальницький
The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20