Едуард Кальницький
Едуард Кальницький
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства
ОП Дзьобань, ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
72013
Щодо причин виникнення та поширення тероризму
ЛМ Сукмановська
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
32014
Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства
ЕА Кальницький
ВІСНИК, 2014
22014
Концепція постіндустріального суспільства деніела белла як підґрунтя формування концепцій інформаційного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
Гілея: науковий вісник, 142-146, 2013
22013
Духовная личность как первооснова правового государства в кризисные периоды становления современного общества
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Философские аспекты феномена терроризма
ЭА Кальницкий
12012
Взаємообумовленість розвитку правового суспільства та інституту прав людини в умовах трансформацій українського соціуму
ЮЮ Калиновський, ЕА Кальницький
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2012
12012
Экспоненциальный рост научно-технического прогресса и развитие информационного общества
ИВ Владленова, ЭА Кальницкий
Международная научная конференция MicroCAD–Вестник НТУ «ХПИ, 98-102, 2012
12012
Особливості впливу інтернет-комунікації на суспільну правосвідомість
ЮЮ Калиновський, ЕА Кальницький
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Нанотероризм: нові можливості та соціальні загрози
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Вплив сучасних світових інтеграційних процесів на трансформацію політичного тероризму
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
ПРАВОВЕ ЖИТТЯ ЯК ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
Коваленко Інна Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна е-mail …
ЕА Кальницький
2018
Вступ до філософії
ІВ Владленова, НБ Годзь, ОМ Городиська, ОО Дольська, ТМ Дишкант, ...
ФОП Іванченко ІС, 2018
2018
ДО ПИТАННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
П 78 Проблеми формування громадянського суспільства в, 111, 2018
2018
ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20