Едуард Кальницький
Едуард Кальницький
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства
ОП Дзьобань, ЕА Кальницький
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
62013
Щодо причин виникнення та поширення тероризму
ЛМ Сукмановська
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
22014
Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
Гілея: науковий вісник, 142-146, 2013
22013
Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства
ЕА Кальницкий
12014
Концепція постіндустріального суспільства Деніела Белла як підгрунтя формування концепцій інформаційного суспільства
ЕА Кальницький
12013
Философские аспекты феномена терроризма
ЭА Кальницкий
12012
Взаємообумовленість розвитку правового суспільства та інституту прав людини в умовах трансформації українського соціуму
ЮЮ Калиновський, ЕА Кальницький
12012
Экспоненциальный рост научно-технического прогресса и развитие информационного общества
ІВ Владленова, ЕА Кальницький
12012
Особливості впливу інтернет-комунікації на суспільну правосвідомість
ЮЮ Калиновський, ЕА Кальницький
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Вплив сучасних світових інтеграційних процесів на трансформацію політичного тероризму
ЕА Кальницький
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
ДО ПИТАННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
П 78 Проблеми формування громадянського суспільства в, 111, 2018
2018
ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ
ІІ Коваленко, ЕА Кальницький
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАКУУМ И КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
2017
Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
2017
Экзистенциальные основания антропологического кризиса
ЭА Кальницкий
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
2016
ДУХОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПЕРШООСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2016
2016
Духовная личность как першооснова правового государства в кризисные периоды становлення современного общества
ЭА Кальницкий, ВИ Мищенко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20