Подписаться
Tetiana V. Davydiuk, Тетяна Вікторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
Tetiana V. Davydiuk, Тетяна Вікторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", экономический факультет, кафеда
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-е вид., перероб. і доп.
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2005
802*2005
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. –
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2002
784*2002
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб.
МНМ Бутинець Ф.Ф.
Житомир: ПП “Рута”, 2000
738*2000
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ . – 4-е вид., перер. і доп. – Житомир: ЖІТІ
ЗФФ Бутинця
708*2001
Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій …
ЗФФ Бутинця
Житомир: ЖІТІ, 2001
269*2001
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2482002
Інформаційні системи бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, СВ Івахненков, ТВ Давидюк, ТВ Шахрайчук
підручник/ФФ Бутинець, СВ Івахненков, ТВ Давидюк, ТВ Шахрайчук, 2002
1962002
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник з грифом МОНУ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
К авторів
Житомир: ПП “Рута”, 2004
178*2004
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
1182003
Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2009
1152009
Двойная запись в бухгалтерском учете: историкотеоретический аспект: Монография
НМ Малюга, ТВ Давидюк
Житомир.: ЧП “Рута, 2003
692003
Бухгалтерський облік
ТВ Давидюк, ОВ Манойленко, ТІ Ломаченко, АВ Резніченко
ВД" Гельветика", 2016
622016
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
612004
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
42*2011
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
42*2011
Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід
ТВ Давидюк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 39-52, 2013
382013
Конвергенция бухгалтерской и социальной отчетности в части человеческого капитала: развитие существующих подходов
ТВ Давидюк
Экономика: реалии времени, 123-129, 2012
352012
Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2011
322011
Інформаційні системи і технології в обліку. Підручник з грифом МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [3-є вид., перероб. і доп.]
ЛСВ Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Євдокимов В.В.
Житомир : ПП «Рута», 2007
31*2007
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика туристского предприятия»
РН Грабар, ЖГ Шумак
Пинск: Полесский государственный университет, 2020
302020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20