Валентина Водник, Воднік В.Д.
Валентина Водник, Воднік В.Д.
НЮУ имени Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
В Воднік
Бюлетень.-2009.-5.-С, 36-70, 2009
222009
Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз
ВД Воднік, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ГП Клімова, ...
видавництво" Право", 2004
42004
Проблеми профілактики наркоманії в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
32011
Інститут парламентаризму у розв’язанні державно-політичних конфліктів: світовий досвід
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті
ВД Воднік
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
Середній клас як суб’єкт соціальнополітичних процесів в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Самогубство: причини та шляхи профілактики
ВД Воднік
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2013
12013
Особливості формування особистості неповнолітнього правопорушника в умовах сімейного неблагополуччя
ВД Воднік
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
12007
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМ’Ї ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
ВД Воднік
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2017
2017
МЕНТАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
2017
Соціально-політичні студії: навч.-метод. посібник для самост. роботи та семінар. занять для студентів II к. ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08" Право", 082 …
МП Требін, ОМ Сахань, ВД Воднік, ОВ Волянська, ЛМ Герасіна, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Проблемы профилактики беспризорности детей в условиях построения гражданского общества в Украине
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
2016
Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
2016
Специфіка соціологічного аналізу злочину
ВД Воднік
2016
Проблеми профілактики соціальних відхилень в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
видавництво «Право», 2015
2015
Формування іміджу держави в контексті національної безпеки України за сучасних умов
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові)
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Проблемы профилактики преступности в условиях строительства гражданского общества в Украине
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Проблемы профилактики алкоголизма в условиях построения гражданского общества в Украине
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20