Валентина Водник, Воднік В.Д.
Валентина Водник, Воднік В.Д.
НЮУ имени Ярослава Мудрого
No verified email
TitleCited byYear
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
В Воднік
Бюлетень.-2009.-5.-С, 36-70, 2009
272009
Соціологія: підручник
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
К.: Юрінком Інтер, 315-332, 2003
242003
Проблеми правового виховання і формування
ВД Воднік
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 0
5
Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові)
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
22015
Проблеми профілактики наркоманії в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Інститут парламентаризму у розв’язанні державно-політичних конфліктів: світовий досвід
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті
ВД Воднік
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
Середній клас як суб’єкт соціальнополітичних процесів в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Самогубство: причини та шляхи профілактики
ВД Воднік
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
ВД Воднік
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМ’Ї ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
ВД Воднік
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2017
2017
Ментальні трансформації в сучасному українському суспільстві
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
2017
Проблемы профилактики беспризорности детей в условиях построения гражданского общества в Украине
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
2016
Специфіка соціологічного аналізу злочину
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
2016
Формування іміджу держави в контексті національної безпеки України за сучасних умов
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Проблемы профилактики преступности в условиях строительства гражданского общества в Украине
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Проблемы профилактики алкоголизма в условиях построения гражданского общества в Украине
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Д БУДІВНИЦТВА
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20