Тетяна Кропивницька, Татьяна Кропивницкая, Tеtiana Kropyvnytska,Tatyana Kropivnitskaya
Тетяна Кропивницька, Татьяна Кропивницкая, Tеtiana Kropyvnytska,Tatyana Kropivnitskaya
доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту, Національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современные подходы к развитию пляжных игровых видов спорта
С Маккензи, Т Кропивницкая, О Девятаева
Наука в олимпийском спорте, 77-83, 2016
102016
О значении оптимальных соотношений тренировок аэробной и анаэробной направленности в подготовке гандболистов
ТА Кропивницкая
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2002
92002
Всесвітні ігри «СпортАккорд» у системі неолімпійського спорту
Т Кропивницька, О Войтова, К Краснянський
Спортивний вісник Придніпров’я Дніпропетровськ, 156-161, 2014
72014
Модельні характеристики просторово-часової точності гандболістів віком 15-18 років
МП Дудін, ТА Кропивницька
Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр, 656, 2005
62005
Сучасні тенденції розвитку спорту та їх вплив на організацію комплексних змагань
К Кирило
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2016
52016
Роль средств массовой информации в популяризации спортивных единоборств в Украине
ТА Кропивницкая
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2008
52008
Социальная адаптация детей групп риска-одна из задач олимпийского образования
С Матвеев, И Когут, Т Кропивницкая
Наука в олимпийском спорте, 2007
42007
Перспективи розвитку пляжних ігрових видів спорту у контексті сучасних тенденцій міжнародного спортивного руху
О Дев’ятаєва, Т Кропивницька
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 66-70, 2015
32015
Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерія відбору юних гандболістів
Т Кропивницька
irbis-nbuv.gov.ua, 2005
32005
Дослідження впливу деяких морфофункціональних та психофізіологічних факторів на швидкість і точність кидків м’яча гандболі у спортсменів 15-18 років
ТА Кропивницька
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, С. 71-74., 2003
32003
ADAPTIVE SPORTS: FEATURES OF ITS ORIGIN AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
I Kohut, T Kropivnitskaya, I Goncharenko, V Marynych, S Matvieiev
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 20-24, 2018
2*2018
Сучасні підходи до організації міжнародних комплексних змагань
ТА Кропивницька, КВ Краснянський, О Брикульський
Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2017
22017
Актуальні проблеми організації міжнародних комплексних змагань у неолімпійському спорті
Т Кропивницька, К Краснянський
Теорія та методика фізичного виховання і спорту, 32-37, 2017
2*2017
Організація та управління пляжним волейболом у світі та Україні
О Девятаєва
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2016
22016
Зарубіжний досвід функціонування європейської моделі спорту (на прикладі Угорщини)
Л Яблонська, Т Кропивницька
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 50-56, 2019
12019
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ
М Титаренко, Т Кропивницька
The Caucasus. Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus 4 …, 2019
12019
Технология организации Всемирных Игр: исторический и современный аспект
К Краснянский, Т Кропивницкая
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2017
12017
Перспективи розвитку неолімпійського спорту
ТА Кропивницька
Міжнародна науково-практична конференція" Фізична культура, спорт та здоров'я", 2016
12016
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПЛЯЖНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ В УКРАЇНІ
О ДЕВ’ЯТАЄВА, Т КРОПИВНИЦЬКА
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ, 71-77, 2016
12016
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В НЕОЛЕМПИЙСКОМ СПОРТЕ
КВ Краснянский, ОВ Девятаева, ТА Кропивницкая
ББК 75.4 (0) 90к. я431 В 78, 19, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20