Евгения Маказан
Евгения Маказан
доцент, к.э.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування грошових потоків сучасних підприємств харчової промисловості
ЄВ Маказан
Формування ринкових відносин в Україні, 83-86, 2006
102006
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості
ЄВ Маказан
82008
Особливості сучасного інноваційно-інвестиційного ринку
ЄВ Маказан
Формування ринкових відносин в Україні, 66, 2006
82006
Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект
О Кошулько, Є Маказан
Україна: аспекти праці, 31-35, 2010
52010
Сучасні аспекти ціноутворення в Україні
ЕВ Маказан, ІС Медведєва
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2012
42012
Аналіз технологічної багатоукладності зовнішньоторговельного обороту Запорізької області у відносинах з країнами ЄС
ЄВ Маказан
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
22010
Основи методології стратегічного управління
ЄВ Маказан
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
12018
Сучасні маркетингові принципи управління підприємством
ЄВ Маказан
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
12016
Напрямки вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичною підсистемою машинобудівного підприємства
ОМ Олійник, ЄВ Маказан, ОО Головань
Актуальні проблеми економіки, 383-390, 2016
12016
Проблеми управління й класифікації складових інтелектуального капіталу компаній
ОП Кошулько, ЄВ МАКАЗАН
Режим доступу: http://journals. klmu. km. ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_2/pdf …, 0
1
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ КОРПОРАТИВНИХ КУЛЬТУР
ЄВ Маказан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці
ЄВ Маказан
Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки, 100-105, 2018
2018
Сучасні аспекти корпоративної культури
ЄВ Маказан
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ЄВ Маказан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВ
ЄВ Маказан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ЄВ Маказан
БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 25, 2018
2018
ІНВЕСТІЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ЄВ Маказан
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 27, 2017
2017
Роль корпоративної культури в управлінні знаннями
ЄВ Маказан
Економіка. Фінанси. Право, 27-30, 2017
2017
Корпоративна культура як фактор розвитку людського капіталу на підприємстві
ЄВ Маказан
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 88-91, 2017
2017
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЄВ Маказан, ОО Головань, ОМ Олійник
Економічний форум, 144-151, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20