Евгения Маказан
Евгения Маказан
доцент, к.э.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування грошових потоків сучасних підприємств харчової промисловості
ЄВ Маказан
Формування ринкових відносин в Україні, 83-86, 2006
102006
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості
ЄВ Маказан
82008
Особливості сучасного інноваційно-інвестиційного ринку
ЄВ Маказан
Формування ринкових відносин в Україні, 66, 2006
72006
Сучасні аспекти ціноутворення в Україні
ЕВ Маказан, ІС Медведєва
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2012
42012
Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект
О Кошулько, Є Маказан
Україна: аспекти праці, 31-35, 2010
42010
Аналіз технологічної багатоукладності зовнішньоторговельного обороту Запорізької області у відносинах з країнами ЄС
ЄВ Маказан
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
22010
Сучасні маркетингові принципи управління підприємством
ЄВ Маказан
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
12016
Напрямки вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичною підсистемою машинобудівного підприємства
ОМ Олійник, ЄВ Маказан, ОО Головань
Актуальні проблеми економіки, 383-390, 2016
12016
Проблеми управління й класифікації складових інтелектуального капіталу компаній
ОП Кошулько, ЄВ МАКАЗАН
Режим доступу: http://journals. klmu. km. ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_2/pdf …, 0
1
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ КОРПОРАТИВНИХ КУЛЬТУР
ЄВ Маказан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ЄВ Маказан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВ
ЄВ Маказан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ЄВ Маказан
БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 25, 2018
2018
ІНВЕСТІЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ЄВ Маказан
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 27, 2017
2017
Зарубіжний досвід та особливості корпоративної культури на підприємствах України.
ЄВ Маказан
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2017
2017
Концепція формування лояльності споживачів в системі маркетингу машинобудівного підприємства
ЄВ Маказан, ОО Головань, ОМ Олійник
Економічний форум, 144-151, 2017
2017
Лояльність людського капіталу підприємства як фактор корпоративної культури.
ЄВ Маказан
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні …, 2017
2017
Direct-mail як ефективний інструмент прямого маркетингу.
ЄВ Маказан
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні …, 2016
2016
Економічна інтеграція України в світову економіку на основі доктрини випереджаючого розвитку
ТГ Бурма, ЄВ Маказан, КГ Маринова
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Анализ результатов социологического исследования проблем миграции среди украинских студентов
ЕВ Маказан, ВА Кошулько
Экономический анализ: теория и практика, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20