Хітров І., Khitrov I.
Хітров І., Khitrov I.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
11*2016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розподілені системи моніторингу та керування» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 …
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич
5*2016
Організація технічного сервісу машин дилерським підприємством
ІО Хітров, ОЗ Буднза, ЯО Бабич
Сільськогосподарські машини, 121-130, 2018
12018
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія”
СС Трушева
12012
Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання»,«Надійність і ремонт машин та обладнання» для здобувачів …
ІО Хітров, МЄ Кристопчук
2020
Надійність і ремонт машин та обладнання (укр.) Reliability and repair of machinery and equipment (en.)
ІО Хітров
2020
Робоча програма навчальної дисципліни “Надійність і ремонт машин та обладнання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 “Агроінженерія …
ІО Хітров
2020
Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Надійність і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо …
МЄ Кристопчук, ІО Хітров
2020
Експлуатація та організація технічного сервісу машин (укр.) The exploitation and technical service of machines (en.)
ІО Хітров
2020
Методичні вказівки до самостійного вивчення та практичних завдань (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Експлуатація та організація технічного сервісу машин» для …
ІО Хітров, МЄ Кристопчук
2020
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої …
ІО Хітров, МЄ Кристопчук
2020
КЛЮЧОВІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ ПРИ КУПІВЛІ ТЕХНІКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДИЛЕРА
ІО Хітров, ЯО Бабич, ВГ Нікітін, ОЗ Бундза
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ, 143-151, 2019
2019
Модель формування площі транспортного обслуговування маршрутів пасажирського сполучення
ІО Хітров, ВС Сорока, МЄ Кристопчук, СМ Пашкевич
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 173-184, 2019
2019
Моделювання параметрів функціонування зупиночних пунктів громадського пасажирського транспорту
ІО Хітров, МЄ Кристопчук, СМ Пашкевич
Вісник машинобудування та транспорту, 134-140, 2019
2019
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація пасажирських автомобільних перевезень» для здобувачів вищої …
МЄ Кристопчук, ІО Хітров, СМ Пашкевич
2019
Ефективність транспортних процесів (укр.) Efficiency of transport processes (en.)
ІО Хітров
2019
Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Виробнича експлуатація та ремонт машин і обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня …
ІО Хітров, МЄ Кристопчук
2019
Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному …
МЄ Кристопчук, ЄІ Тхорук, ІО Хітров
2019
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Сучасні транспортні технології» для здобувачів вищої освіти другого …
МД Швець, ІО Хітров
2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування маршрутних систем міст» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
МЄ Кристопчук, ІО Хітров, СМ Пашкевич
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20