Подписаться
Sergiy Ivakhnenkov
Sergiy Ivakhnenkov
Другие именаІвахненков, Сергій Володимирович
Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine (НУ "Києво-Могилянська академія")
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - К.: Знання-прес. 2003
СВ Івахненков
Знання-прес, 2003
8262003
Теорія бухгалтерського обліку: підручник
ФФ Бутинець
Житомир: ЖІТІ, 2000
6632000
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
СВІ Г.Г. Кірейцев, М.М. Алєксандрова, С.В. Бардаш
Житомир : ЖІТІ, 2001
5172001
Бухгалтерський словник
СВІ ФФ Бутинець, НГ Виговська, СВ Бардаш
Житомир: ПП "Рута", 2001
292*2001
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова, СВ Івахненков
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2532002
Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології
СВ Івахненков
К.: Знання, 2005
1732005
Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції:[монографія]
СВ Івахненков
Житомир: ПП «Рута, 2010
125*2010
Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології: монографія
СВ Івахненков, ОВ Мелих
К.: Знання, 2009
115*2009
Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики
СВ Івахненков
Бухгалтерський облік і аудит, 52-58, 2006
103*2006
Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите
ИСВІСВ Бычкова С.М.
Проспект, 2005
672005
Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми
СВ Івахненков
Бухгалтерський облік і аудит, 56-62, 2007
66*2007
Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / за ред. Ф.Ф. Бутинця
НММ ФФ Бутинець, СВ Бардаш, С.В. Івахненков
Житомир: ЖІТІ, 2000
59*2000
Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю
СВ Івахненков
Бухгалтерський облік і аудит, 55-65, 2006
52*2006
Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне забезпечення
СВ Івахненков
Аудитор України, 19-24, 2007
372007
Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки
СВ Івахненков
дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 8, 04-27, 1999
371999
Информационные технологии в организации бухгалтерского учета и аудита
СВ Ивахненков
М.: Изд-во, 2003
282003
Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід
С Івахненков, S Ivakhnenkov
Бухгалтерський облік і аудит 10, 38–44, 2009
262009
Податковий облік в Україні. Навчальний посібник
БСВ Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В., Івахненков С.В
ЖІТІ, 1998
24*1998
Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - 4-те вид. - К.: Знання-прес, 2008
СВ Івахненков
Знання-прес, 2008
18*2008
Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті у контексті підготовки докторів філософії (PhD)
СВ Івахненков
Вища школа 213, 54‒68, 2022
172022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20