Ніколенко Володимир
Ніколенко Володимир
доцент кафедри кібернетики і прикладної математики
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Selective pattern matching method for time-series forecasting
ОЮ Кучанський, АО Білощицький
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 13-18, 2015
282015
Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів
ОЮ Кучанський, ВВ Мазурак
КНУБА, 2015
232015
Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком
ОЮ Кучанський, ВВ Ніколенко
КНУБА, 2015
52015
Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Вісник Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: технічні науки, 50-54, 2011
52011
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
22018
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми в одному класі алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2017
12017
Екваціональні дослідження нульарних алгебр, алгебр булевого кубу та кубу Жегалкіна
ОВ Варцаба, ІА Мич, ВВ Ніколенко, ВС Динис
Говерла, 2020
2020
Еквацiональнi дослiдження нульарних алгебр, алгебр булевого кубу та кубу Жегалкiна
ОВ Варцаба, IА Мич, ВВ Нiколенко, ВС Динис
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2020
2020
Дослiдження сигнатурного кубу унiверсальних булевих алгебр
IА Мич, ВВ Нiколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2020
2020
Fractal time series analysis in non-stationary environment
ОЮ Кучанський, АО Білощицький, ЮВ Андрашко, С Білощицька, ...
IEEE, 2019
2019
Еквацiональна решiтка одного класу алгебр
ІА Мич, ВВ Нiколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
2018
Сигнатурна решiтка одного класу алгебр
ОВ Варцаба, ІА Мич, ВВ Нiколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
2018
Елементи вищої математики
НЕ Кондрук, ММ Маляр, ВВ Ніколенко, ММ Шаркаді
УжНУ" Говерла", 2017
2017
Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах: методичні вказівки до курсу для магістрів денної та заочної форм навчань спеціальностей 121 «Інженерія програмного …
ВВ Ніколенко, ОВ Міца, ВІ Пецко
2016
Екстремальна еквівалентність динамічних рядів
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2016
2016
Методичне забезпечення дистанційного курсу «Вища математика»
В Ніколенко, ВО Ячменьов
2015
Потенцiали деяких класiв динамiчних рядiв
ІА Мич, ВВ Нiколенко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2015
2015
Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування
ОЮ Кучанський, ВВ Ніколенко, АВ Раченко
Управління розвитком складних систем, 84-89, 2015
2015
Потенціали деяких класів динамічних рядів
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2015
2015
Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях
ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20