Інесса Василівна Ребар \ Ребар ИВ \ Ребар І. В.
Інесса Василівна Ребар \ Ребар ИВ \ Ребар І. В.
старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін МДПУ ім.Б
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб.
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
ФОП Однорог ТВ, 2018
292018
Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації …
АК Абдуллаєв, ВС Ушаков, ІВ Ребар
ФОП Силаєва О. В, 2017
172017
Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Актуальные научные исследования в современном мире 3 (8 (40)), 24-29, 2018
52018
Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ
А Абдуллаєв, І Ребар, О Нестеров
52016
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Інноваційна педагогіка 1 (10), 67-70, 2019
42019
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я НА АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
ІВ Ребар
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури
ТЄ Христова, ІВ Ребар, ВО Старостенко
Інноваційна педагогіка 20 (3), 118-122, 2020
12020
Професійна діяльність учителя фізичної культури
АА Проценко, ІВ Ребар
Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах …, 2019
12019
Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців вільного стилю
А Абдуллаев, І Ребар
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
12019
Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців
А Абдуллаєв, І Ребар
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі …, 2018
12018
Місце і значення курсу «Спортивна боротьба з методикою викладання» в підготовці майбутніх учителів фізичної культури
А Абдуллаєв, І Ребар, ОС Нестеров, АС Нестеров
12018
Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар, АС Нестеров
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 3 (LXIX), 123-127, 2016
12016
Процессы восстановления водного баланса спортсмена
АКО Абдулаев, АКО Абдулаєв, ИВ Ребар, ОС Нестеров, АС Нестеров
ЖДУ, 2014
12014
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА
АК Абдуллаев, ИВ Ребар, ИЕ Горшкова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
12011
Допинг в спорте
АК Абдуллаев, ИВ Ребар
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
12011
Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних борців вільного стилю 12-13 років
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики …, 2021
2021
Схема професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності
ТЄ Христова, ІВ Ребар, АК Абдуллаєв
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2021
2021
Мотиваційно-ціннісне ставлення студенток педагогічного університету до занять з фізичного виховання
МВ Купрєєнко, ІВ Ребар, ВС Ушаков
Філософські обрії сьогодення: зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ …, 2020
2020
Психофізіологічні особливості студенток, що займаються в секції з вільної боротьби
І Ребар, Н Конікова, М Костючок, К Паніченко
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації …, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95612" Літературний письмовий твір наукового характеру" Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу …
СІ Єрмоленко, ОФ Мінкова
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20