Гаманюк Віта Анатоліївна / Hamanyuk Vita / Hamaniuk V / Gamanjuk V / Hamanjuk V / Гаманюк Віта
Гаманюк Віта Анатоліївна / Hamanyuk Vita / Hamaniuk V / Gamanjuk V / Hamanjuk V / Гаманюк Віта
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Київський лінгвістичний …
ВА Гаманюк
Київський лінгвістичний університет, 1995
471995
The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement
YM Kazhan, VA Hamaniuk, SM Amelina, RO Tarasenko, ST Tolmachev
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
422020
Use of YouTube on lessons of practical course of German language as the first and second language at the pedagogical university
O Chorna, O., Hamaniuk, V., Uchitel
CEUR 2433, 294-307, 2019
32*2019
Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України
В Гаманюк, Л Жданова, Н., Аццоліні, С Амеліна
Ленвіт, 2014
30*2014
ICHTML 2020–How learning technology wins coronavirus
V Hamaniuk, S Semerikov, Y Shramko
SHS Web of Conferences 75, 00001, 2020
282020
Іншомовна освіта Німеччини в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика
ВА Гаманюк
Видавничий дім, 2012
27*2012
Methodic quest: Reinventing the system
SO Semerikov, IO Teplytskyi, VN Soloviev, VA Hamaniuk, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012036, 2021
212021
Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів): автореферат дис....доктора пед.наук
ВА Гаманюк
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013
142013
Е-learning, M-learning, Blended Learning і дистанційне навчання у системі іншомовної освіти Німеччини
В Гаманюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 211-220, 2012
102012
Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС /
ВА Гаманюк, ЖН С.
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
5*2015
Мовна пропозиція в школах Німеччини в умовах інтеграції
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
42010
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БАГАТОМОВНОСТІ У ПРОЕКТАХ EUROCOM
В Гаманюк
32013
Концептуальні засади дидактики багатомовності в Німеччині
ВА Гаманюк
Освітній вимір 35, 162-170, 2012
32012
Європейський та міжнаціональний вимір шкільної освіти в Німеччині
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2010
32010
Підготовка вчителів іноземних мов на тлі тенденцій до багатомовної освіти
ВА Гаманюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
22014
Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН
ВА Гаманюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
22012
Курикулярні аспекти навчання та вивчення іноземних мов у Німеччині
В Гаманюк
Гуманізація навчально–виховного процесу: зб. наук. пр.–Слов’янськ: СДПУ, 116-125, 2011
22011
Іншомовна освіта Німеччини як складова полікультурної освіти на тлі інтеграційних процесів
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
22011
Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі)
В Гаманюк, Т Мішеніна
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
12019
Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти
ВА Гаманюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20