Подписаться
Олександр Дейнека
Олександр Дейнека
Український державний університет залізничного транспорту, д.е.н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы экологии и природопользование
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
742002
Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України
ОГ Дейнека, ЛО Позднякова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 62-65, 2009
582009
Стратегия предприятия и стратегический менеджмент
ЮВ Соболев, ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова
Соболев ЮВ, Дейнека ОГ, Дикань ВЛ, Позднякова ЛО-ООО «Олант, 2002
522002
Размещение производительных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Харьков: ООО «Олант, 2002
432002
Регіональна еконоімка та природокористування
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2009
402009
Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-55, 2008
222008
Економіка зарубіжних країн
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2008
182008
Регіональна економіка та природокористування/за ред. Голікова АП: Навчальний посібник
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
К.: Центр учбової літератури 352, 3, 2009
162009
Реформування залізничного транспорту України в контексті світового досвіду
ОГ Дейнека, АР Божок
Вісник економіки транспорту і промисловості, 213-217, 2010
152010
Економіка міжнародних транспортних перевезень
МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко
Підручник/МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко/-Х …, 2004
152004
Регіональний аспект диспропорцій соціально-економічного розвитку України
ОГ Дейнека
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 4–13-4–13, 2009
142009
Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту
ОГ Дейнека, ОО Міщенко
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2011
122011
Теоретичні підходи до процесу управління підприємством
ОГ Дейнека, КА Руссова, АВ Михалко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
112013
Наукові підходи до диверсифікації підприємств залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 163-165, 2012
102012
Организация производства
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ДИ Ковалев
Харьков: ООО" Олант, 2002
102002
Проблеми реформування залізничного транспорту України
ОГ Дейнека, МС Маковський
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
82015
Управління паливно-енергетичним комплексом України
ОГ Дейнека
спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і регулювання економікою …, 2005
82005
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
О Дейнека
Вісн. Терноп. акад. народного господарства–2002.–Вип 7 (3), 119-122, 2002
82002
Научно-технический прогресс как фактор инноваций на железнодорожном транспорте
АГ Дейнека, ЛА Позднякова
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. науково-прак. статей.–Х …, 2007
72007
Регулирование интеграционных процессов на транспорте: инвестиционный аспект
АГ Дейнека, ВВ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць.–Харків …, 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20