Подписаться
Алексєєва Тетяна
Алексєєва Тетяна
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємства–суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
ТІ Алексєєва
НТУ" ХПІ", 2013
132013
Міжнародні організації: Навч. посіб
ТІ Алексєєва
Х.: Вид-во ХНЕУ, 2006
112006
Вплив глобальних факторів на розвиток туризму в Україні
ТІ Алексєєва, АС Соколовська
Причорноморські економічні студії, 44-47, 2016
72016
Міжнародна торгівля: навч. посіб.
ТІ Алексєєва
Харків: ХНЕУ, 2007.–252 с, 2007
72007
Формування стратегії зміцнення конкурентної позиції машинобудівних підприємств Харківського регіону
ТІ Алексєєва, ЮС Лиманюк, АВ Щиголєва
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 71, 2017
42017
Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на принципах маркетингу
ТІ Алексєєва, ЄО Баранова, ОП Саєнко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 12-15, 2016
42016
Розвиток індустрії туризму як фактор інтегрування України у світове господарство:[тези доповіді]/ТІ Алексєєва, ОГ Стась, ТВ Подобєд (гр. ЕП-12)
Т Алексєєва
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матер. VII …, 2015
42015
Удосконалення управління персоналом на підприємстві
ТІ Алексєєва
Вісник економіки транспорту і промисловості, 253-255, 2011
42011
Аналіз впливу глобальних проблем людства на економіку країн в умовах глобалізації
ТІ Алексєєва
Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 35-42, 2017
32017
Інтелектуальна еміграціїя з України
ТІ Алексєєва, КВ Горбаньова
Причорноморські економічні студії, 18-21, 2016
22016
Розробка організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
ТІ Алексєєва
Технологический аудит и резервы производства 2 (5 (28)), 20-23, 2016
22016
Використання економічної складової у формуванні асортиментної політики аптечних підприємств
НО Пузак, ТІ Алексєєва, ОА Пузак
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 23-27, 2014
22014
МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТМ Бурмака, ТІ Алексєєва
Коммунальное хозяйство городов, 258-267, 2010
22010
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ
ТІ Алексєєва, КВ Биховець, АО Саєнко
Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: міжн. наук.-практ., 237, 0
2
Інформаційні технології як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств в Україні
ТІ Алексєєва, АС Сєчина, МВ Устіна
Інфраструктура ринку, 108-112, 2016
12016
Інвестування в туристичну індустрію України: сучасний стан, проблеми та перспективи
ТІ Алексєєва, ДО Тарелкіна
Причорноморські економічні студії, 52-55, 2016
12016
Design of organizational and economic management mechanism for foreign economic activity of the enterprises
ТІ Алексєєва
Technology Audit and Production Reserves 2 (5), 20-23, 2016
12016
Міжнародна конкуренція у механізмі сучасних процесів глобалізації та інтеграції
ТІ Алексєєва, СП Лук'янець
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Дослідження впливу інноваційної складової на стан конкурентоспроможності підприємства
ТІ Алексєєва
Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності …, 2012
12012
Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 28 жовтня 2022 року)
В Рєзніков, Д Миколенко, В Солових, О Доценко, Т Алексєєва, ...
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20