Економіка, управління та адміністрування
Економіка, управління та адміністрування
Державний університет "Житомирська політехніка"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток основ господарського контролю
ФФ Бутинець, ТА Бутинець
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
86*2011
Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні
ОО Зеленська
Вісник ЖДТУ, 59, 2012
472012
Сутність поняття “фінансові результати” як об’єкта бухгалтерського обліку
СБ Шипіна
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
382012
Сутність та класифікація кредиторської заборгованості: колізії наукових підходів
РП Гончарук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
332012
Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку
РФ Бруханський
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер …, 2014
312014
Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства
ІВ Троц
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
262012
Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів
ВС Дмитровська
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
242013
Становлення фінансового планування підприємств в Україні
ОО Бурлаков
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
232012
Управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні
ОГ Череп, ЗП Урусова, АА Урусов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
222012
Облік фінансових результатів діяльності підприємства
ЮЮ Мороз
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
212013
Основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання
ТВ Клименко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
212011
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇН
ТВ Бугай, АА Галюта
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
202011
Сучасні методи управління змінами на підприємстві
ОП Пащенко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2014
172014
Критичний огляд сучасних методик стратегічного аналізу
ІТ Райковська
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
142012
Екологічна інформація в бухгалтерському обліку підприємства
ГВ Кірейцева
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
142011
Ефективність вартісно-орієнтованого управління: ключові показники
ОВ Мілінчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
132016
Особливості обліку у бюджетних установах в умовах сьогодення
ТІ Хомуляк
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2014
132014
Практика використання податкових пільг в Україні
ВІ Коротун
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
132012
Стратегія управління товарними запасами
ОВ Воскобоєва, ОС Воскобоєва
Вісник ЖДТУ, 58, 2011
132011
Удосконалення внутрішнього контролю операцій з нерухомістю: організаційно-методичний підхід
ІР Поліщук, ІА Юхименко-Назарук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
132011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20