Підписатись
Андрій Володимирович Савченко, Andrii Savchenko
Андрій Володимирович Савченко, Andrii Savchenko
Національна академія внутрішніх справ (Київ), National Academy of Internal Affairs (Kyiv)
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотив і мотивація злочину: монографія
АВ Савченко
К.: Атіка 144, 219, 2002
2602002
Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія
АВ Савченко
К.: КНТ 594, 11, 2007
1962007
Сучасне кримінальне право України: курс лекцій
АВ Савченко, ВВ Кузнєцов, ОФ Штанько
К.: ПАЛИВОДА АВ, 2005
1462005
Теорія кваліфікації злочинів: підручник
Кузнецов, ВВ, Савченко АВ
К.: КНТ, 2007
1262007
Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки
АВ Савченко
Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007
1212007
Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика)
АВ Савченко
732016
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини …
АВ Савченко, ОВ Кришевич
582012
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах)
АВ Савченко, ЮЛ Шуляк
532015
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ЧВВ Савченко Андрій Володимирович, Джужа Олександр Миколайович
48*2017
Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів:[навч. посіб.]
ВВ Кузнецов, АВ Савченко
К.: Центр учбової літератури 392, 2011
442011
Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України
І Богатирьов, А Савченко
Підприємництво, господарство і право, 133-137, 2016
322016
правові та організаційні засади: навч. посіб./[ОЄ Користін, ВМ Бутузов, ВВ Василевич та ін.]
кіберзлочинності в Україні, Протидія, Савченко
К.: Видавничий дім «Скіф, 2012
322012
Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: посібник/за заг. ред
АВ Савченко, ВВ Матвійчук, ДЙ Никифорчук, ВМ Співак
ЯЮ Кондратьєва. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 60, 2004
322004
Федеральні правоохоронні органи США: місія, організаційна структура та застосування кримінального законодавства: навч. посіб
АВ Савченко
К.: Текст 121, 2003
292003
Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на кваліфікацію злочинів
АВ Савченко
Вісник Академії адвокатури України, 174-177, 2010
272010
Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy
OM Dzhuzha, AV Savchenko, VV Cherniei
Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian], 2016
202016
Теорія кваліфікації злочинів: підручник/за заг. ред
ВВ Кузнецов, АВ Савченко
ВІ Шакуна, 2012
202012
Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор
АВ Савченко
Адвокат, 40-44, 2010
202010
Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження: монографія
АВ Савченко, ЮЛ Шуляк
К.: Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс, 2013
192013
Відмивання грошей; кримінально-правовий і порівняльний аспекти
А Савченко
Право України, 38-42, 1997
191997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20