Подписаться
Кизим О.Г. Кизим Е.Г. Kizim E. G. Kyzym O.ORCID( 0000-0003-3197-6447)
Кизим О.Г. Кизим Е.Г. Kizim E. G. Kyzym O.ORCID( 0000-0003-3197-6447)
National University of Pharmacy Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Патологічні ефекти інтоксикації клітинних мембран ендогенними пептидами (огляд літератури та власних досліджень)
ДІ Заболотний, ОЙ Кизим, СВ Верьовка
Журн. НАМН України 17 (3), 201-207, 2011
192011
Фармацевтична енциклопедія /Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. 2-е вид. переробл. і доповн.
ГВП Черних
К.:”Моріон”, 2010
17*2010
Фармацевтична енциклопедія
ГВП Черних.
К.:”Моріон”, Ф24, 2005
172005
Применение ионометрии в фармацевтическом анализе
МА Зареченский, АН Гайдукевич, ЕГ Кизим
Фармация, 88-92, 1998
101998
Біохімія ротового секрету та його дослідження в клініці
КН Веремєєнко, ОЙ Кизим
Лаб. діагностика, 9-13, 2005
92005
Іонометричний аналіз піридоксину гідрохлориду з використанням твердоконтактного іоноселективного електроду
МА Зарєченський, ОГ Кизим, ВВ Болотов, МА Зареченский, ЕГ Кизим
НФаУ, 2000
42000
Показники локальної реактивності в слині хворих з патологією верхніх дихальних шляхів. Повідомлення 1. Аналіз імуно-біохімічних показників ротоглоткового секрету у хворих на …
ОФ Мельников, СВ Тимченко, ОЙ Кизим, ОП Голобородько, ...
Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 54-57, 2010
22010
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВОБОДНІХ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ТРАВЕ АНИСА ОБІКНОВЕННОГО
СВ Колесник, ЕГ Кизим, ИЮ Петухова, УА Умаров
Вестник Пермской государственной фармацевтической академии, 124-127, 2019
12019
Разработка методики йодхлорметрического определения глюкозы в БАД с инулином
НН Смелова, ЕГ Кизим, ИЮ Петухова, ОА Евтифеева
Мир науки и инноваций 13 (2), 58-63, 2015
12015
Дослідження протеїназно-інгібіторного потенцалу в плазмі крові хворих на рак гортані
ЮБ Бурлака, НВ Гринь, ОЙ Кизим, СВ Верьовка
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2015
12015
Дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів
Ю Бурлака, О Кизим, О Голобородько, Н Гринь, А Юсова, С Верьовка
12013
Дослідження вторинної електродної функції плівкових аніонселективних електродів до диклофенак натрію
МА Зарєченський, ОГ Кизим, МА Зареченский, ЕГ Кизим
НФаУ, 1995
11995
Методика аналізу твердої лікарської форми «Глюкосолан»
ОМ Гайдукевич, МА Зареченський, ОГ Кизим, АН Гайдукевич, ...
11994
Іонометричне визначення неорганічних солей у концентратах та лікарських формах з використанням мікрооб'ємів
МА Зареченський, ОГ Кизим, ЮВ Ковтун, МА Зареченский, ЕГ Кизим
НФаУ, 1993
11993
ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕНГІДРАМІНУ В КРАПЛІ РОЗЧИНУ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРОБЛЕНОГО ІСЕ НА ПРЕПАРАТ
ЕЮ Ахмедов, ОГ Кизим, ФИ Мамедов, ТА Сулейманов
Редакційна колегія, 76, 2022
2022
Вивчення побочних електродних функцій промислових катіонселективних електродів
ОГ Кизим, ЕЮ Ахмедов
Редакційна колегія, 119, 2022
2022
Впровадження інноваційних методів навчання для формування готовності до майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти НФаУ
СВ Колісник, ОГ Кизим
Редакційна колегія, 130, 2022
2022
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ
С Колісник, Н Альохіна, І Петухова
Молодий вчений, 176-180, 2021
2021
Становлення та розвиток навчально-методичної роботи на кафедрі аналітичої хімії та аналітичної токсикології НФаУ
ТВ Жукова, СВ Колісник, ІС Гриценко, ВП Мороз, ОГ Кизим, ...
2021
Аналіз ін’єкційних розчинів кальцію хлориду методом іонометрії
ОГ Кизим, ТВ Жукова
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20