Follow
Евгения Гнатченко
Евгения Гнатченко
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Verified email at kname.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі
ЄЮ Гнатченко, ЮІ Гайко
Глобальні та національні проблеми економіки 4, 215, 2015
92015
Вплив заробітної плати на тенденцію до перерозподілу фінансів між статтями витрат у будівництві у 2016-2018 рр
СЮ Юр'Єва, ЄЮ Гнатченко
Бизнес Информ, 2018
22018
Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу
ЄЮ Гнатченко, НВ Дріль
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки…, 2014
12014
Конспект лекцій з дисципліни Оцінка нерухомості(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 Економіка підприємства).
ЄЮ Гнатченко
12013
Конспект лекцій з дисципліни Міський моніторинг(для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202, 8…
ЄЮ Гнатченко
12013
УГОДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ЄЮ Гнатченко
ББК 65 П78, 126, 0
1
Форми державно-приватного партнерства в проектах міського господарства
ЄЮ Гнатченко
1
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
ВІ Торкатюк, ЄВ Мураєв, ГГ Соболєва, ТІ Світлична, ЄЮ Гнатченко
1
Гнатченко ЄЮ Державна підтримка розвитку інноваційного підприємництва
ЄЮ Гнатченко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2022
2022
Гнатченко ЄЮ, Гайко ЮІ Еколого-містобудівна реновація промислових територій як інноваційний напрямок сталого розвитку міст
ЄЮ Гнатченко, ЮІ Гайко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Гнатченко ЄЮ, Лисенко АВ Дослідження та розробка заходів диверсифікації діяльності будівельних підприємств
ЄЮ Гнатченко, АВ Лисенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Економіка будівництва: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 192–Будівництво та цивільна інженерія.
ЄЮ Гнатченко
2018
Особливості управління комплексною реконструкцією житлової забудови на сучасному етапі розвитку міст
ЮІ Гайко, ЕА Шишкін, ЄЮ Гнатченко, ВВ Сливчук
Містобудування та територіальне планування, 90-99, 2018
2018
Маркетинг і логістика в управлінні будівельними підприємствами в умовах турбулентної економіки
ЄЮ Гнатченко, ІО Комликова
2018
РОЗРОБКА НАПРЯМІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЄЮ ГНАТЧЕНКО, ІО КОМЛИКОВА
Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Участь фінансових інституцій в інвестиційних проектах будівельних організацій
ЄЮ Гнатченко, АІ Капустянський
2018
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ШВАЦЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ЄЮ ГНАТЧЕНКО, ТЮ МІЛАНКО
Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ОДИНИЦЯМИ БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
ВІ Торкатюк, НВ Дриль, ГГ Соболева, ТІ Світлична, ЄЮ Гнатченко
Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЄЮ Гнатченко
Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Застосування методів математичної статистики в оцінці нерухомості витратним підходом
ЄЮ Гнатченко
Економіка. Фінанси. Право, 25-28, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20