Подписаться
Веселовська Наталія Ростиславівна / Veselovska N.
Веселовська Наталія Ростиславівна / Veselovska N.
Вінницький національний аграрний університет, професор д.т.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials
RD Iskovych-Lototsky, OV Zelinska, YV Ivanchuk, NR Veselovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/1 (85): 9-17., 2017
382017
Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles
RD Iskovych-Lototsky, YV Ivanchuk, NR Veselovska, W Surtel, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
132018
Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві: Монографія
ММ Вірник, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 198, 0, 2007
132007
Технологія моделювання динамічних процесів та систем. Монографія
ВБ Струтинський, НР Веселовська
Вінниця: О. Власюк, 2007
102007
Структурна модель технологічного процесу як динамічної системи
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Луганськ: Видавництво ВНУ ім. В. Даля, 158-164, 2007
82007
Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». Вип. 42: 113-120., 2013
72013
Avtomatyzatsiia proektuvannia tekhnolohichnykh protsesiv ta system
VB Strutynskyi, NR Veselovska, OV Zelinska
Vseukrainskyi NTZh «Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh 3 (52), 22-30, 2008
62008
Гідравліка: навчальний посібник
НР Веселовська, МІ Іванов, ВС Руткевич, СА Шаргородський
Вінниця: ВНАУ, 2019
52019
Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом
РД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, НР Веселовська
Вібрації в техніці та технологіях.-2015.-№ 2 (78).-С. 75-79., 2018
52018
Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська, ...
Техніка, енергетика, транспорт в АПК.-2017.-№ 2 (97).-С. 109-114., 2017
52017
Актуальні проблеми підвищення надійності та ефективності діагностування сільськогосподарської техніки
ОВ Зелінська, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Збірник наукових праць, серія «Галузеве машинобудування, будівництво …, 2009
52009
Системний підхід до інформатизації освітнього процесу у Вінницькому державному аграрному університеті
НР Веселовська
Збірник науковометодичних праць «Наука і методика».–Київ, 38-44, 2008
52008
Автоматизація проектування технологічних процесів та систем
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Вібрації в технійі та технологіях, 52, 2008
52008
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF THREAD EXTRUSION USING THE ULTRASOUND
VR S. Shargorodsky V. Тurych, N. Veselovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 60-68, 2017
4*2017
Задачі математичного моделювання для оптимізації технологічних систем
Н Веселовська, В Лисогор, ОВ Зелінська
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 143-152, 2006
42006
Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій
НР Веселовська, ОВ Зелінська
Вінницький національний аграрний університет, 2020
32020
Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування: Навчальний посібник
НР Веселовська, ВС Руткевич, СА Шаргородський
НР Веселовська, ВС Руткевич, СА Шаргородський–Вінниця, 2019
32019
Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
Вібрації в техніці та технологіях.-2017.-№ 2 (85).-С. 51-59, 2017
32017
Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів
ВА Матвійчук, ОО Рубаненко, ОМ Дмитришен
Вісних Вінницького національного аграрного університету. Технічні науки№ 1 …, 2015
32015
Сучасний стан впровадження безвідходних та маловідходних технологій з використанням вібрацій
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2014 …, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20