Олена Овчаренко
Title
Cited by
Cited by
Year
Доступність правосуддя та гарантії його реалізації
ОМ Овчаренко
автореф. дис. на здобуття на укового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00 …, 2007
1412007
Юридична відповідальність судді: теоретикоприкладне дослідження: монографія
ОМ Овчаренко
Х.: Право, 2014
232014
Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики
ОМ Овчаренко, ЕН Овчаренко
Одеса, 2018
192018
Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми
ОМ Лемешко, ОМ Овчаренко
Вісник Верховного Суду України, 33-38, 2010
102010
Проблеми доступності судової влади: соціально-правовий аналіз [Електронний ресурс]
ІЄ Марочкін, ОМ Овчаренко
Вісн. Верхов. Суду України, 77, 2007
102007
Деякі процедурні аспекти притягнення суддів до кримінальної відповідальності
ОМ Овчаренко
62012
Перспективи співробітництва України з європейськими інститутами у сфері протидії організованої злочинності.
ШО Овчаренко О.
Питання боротьби зі злочинністю, 110-122, 2008
6*2008
Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності судді: монографія
ОМ Овчаренко
Харків: Юрайт, 297-334, 2017
52017
Порушення етичних норм як підстава відповідальності судді
ОМ Овчаренко
Теорія і практика правознавства, 2013
52013
Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід
ОМ Овчаренко
Питання боротьби зі злочинністю, 145-158, 2014
42014
Відповідальність суддів як елемент принципу верховенства права
ОМ Овчаренко
42014
Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді
ОМ Овчаренко
Проблеми законності, 237-247, 2013
42013
Соціальна відповідальність суду як передумова юридичної відповідальності судді
ОМ Овчаренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 63-67, 2013
42013
До питання про відповідальність суддів Конституційного Суду України
ОМ Овчаренко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
32013
Проблема визначення строків давності притягнення суддів до відповідальності за порушення присяги
ОМ Овчаренко
Проблеми законності, 168-176, 2013
32013
Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги
О Овчаренко
Вісник Національної академії правових наук України, 243-252, 2013
32013
Проблема використання сучасних технологій в організації роботи суду
ОМ Овчаренко
Питання боротьби зі злочинністю, 96-107, 2011
32011
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
ОМ Овчаренко
«Профілактика корупційних правопорушень» ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, 198, 2016
22016
Притягнення судді до цивільно-правової відповідальності за чинним законодавством України
ОМ Овчаренко
Вісник господарського судочинства, 179-188, 2013
22013
Проблеми оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції щодо притягнення суддів до юридичної відповідальності
ОМ Овчаренко
Проблеми законності, 196-206, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20