Volodymyr Lychkovakh/ Володимир Личковах
Volodymyr Lychkovakh/ Володимир Личковах
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української культури
ВА Личковах
Vydavet︠s︡ʹ Parapan, 2011
682011
Некласична естетика в культурному просторі ХХ-поч. ХХІ століть: монографія
ВА Личковах
Nat︠s︡ionalʹna akademii︠a︡ kerivnykh kadriv kulʹtury i mystet︠s︡tv, 2011
372011
Дивосад культури: вибрані статті, з естетики, культурології, філософії мистецтва
ВА Личковах
Деснянська правда, 2006
342006
Чернігово-Сіверська культурологічна регіоніка/Володимир Личковах
В Личковах
Чернігів: Видво Лозового, 2011
182011
Естетосфера авангардизму
ВА Личковах
Вісник Черкаського університету, 4-16, 2009
182009
Сакральні горизонти української культури: архетипи-хронотопи-сигнатури
В Личковах
Художня культура. Актуальні проблеми, 187-194, 2010
172010
Світ людини в мистецтві:(світоглядно антроплогічні засади теорії естетичного виховання)/ВА Лич ковах
ВА Личковах
Чернігів, 2005
172005
Людське світовідношення як предмет естетичного аналізу
ВА Личковах
Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора філософських наук, 310, 1996
161996
Український Sacrum: світовідношення як святовідношення (кроскультурні горизонти філософії етнокультури)
В Личковах
Філософія етнокультури та моральноес тетичні стратегії громадського …, 2006
152006
Фiлософiя етнокультури. Теоретико-методологiчнi та естетичнi аспекти iсторiї української культури
ВА Личковах
142011
Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики (Лекції з філософії сучасного мистецтва)
ВА Личковах
Чернігів: Вид. ЧОІППО, 2002
142002
Авангард–постмодернізм–універсалізм: зміна парадигм некласичної естетики
В Личковах
Філософська і соціологічна думка, 142-166, 1996
131996
Трансгресія і художня творчість
ВА Личковах
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 5-12, 2004
102004
Універсалізм і регіоніка у сучасній етнокультурології
ВА Личковах
Культурологічна думка, 111-116, 2011
92011
Sacred Horizons of Ukrainian Culture: Archetypes-Chronotopes-Signatures
VA Lychkovakh
Xudozhnya kultura. Aktualni problemy 7, 187-194, 2010
92010
Sacrum як ідея ставлення до свята в українській філософії мистецтва: Ст. перша
ВА Личковах
Філософська думка, 123-134, 2003
92003
Слов’янський sacrum–скарбниця Європи./Володимир Личковах
В Личковах
Чернігів, 2010
82010
Світовідношення як переживання (феноменологія, онтологія і естетика „життя миттєвістю”)
В Личковах
Філософ. думка, 121-136, 1996
81996
Некласична естетика в культурному просторі ХХ–поч
ВА Личковах
ХХІ століть/ВА Личковах. _ К.: НАРККиИ, 2011
72011
Під сигнатурою Спаса. Сіверянська культурологічна регіоніка
ВА Личковах
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 0
7
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20