Сосновська Людмила Василівна / Сосновська Л. В. / Liudmyla Sosnovska
Сосновська Людмила Василівна / Сосновська Л. В. / Liudmyla Sosnovska
Вінницький національний аграрний університет, аспірант, кафедра ПОПХВ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вібраційний млин Пат. 129643
ВП Янович, ОВ Солона, ЛВ Сосновська
Вібраційний млин Пат. 129643 UA, МПК B02C 17/00 B02C 17/24.-№ u 2018 03982 …, 2019
2019
Розробка двосекційного млина для виробництва преміксів
ВП Янович, ЛВ Сосновська
Обладнання та технології харчових виробництв, 78-84, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНОАКТИВАЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Ю Полєвода, Л Сосновська
Редакційна колегія, 78, 2019
2019
Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив
ЛВС С.Й. Ткаченко, В.П. Янович, М.В. Любін
Вібрації в техніці та технологіях, 58-66, 2018
2018
Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив
СЛВ Друкований М.Ф., Янович В.П.
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК …, 2017
2017
Спосіб отримання біологічних добрив
ДЛВ Друкований М.Ф., Мазур В.А.
2016
Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів
ОАІ Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В.
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях …, 2016
2016
Розробка вібраційного млина обємних коливань для виробництва високоактивних сумішей пероральних препаратів
ВП Янович
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 69-72, 2015
2015
Вібраційні технології в комплексі біотехнологій в АПК України
АІМ Друкований М.Ф., Дишкант Л.В.
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях …, 2015
2015
Розчинення гірничних порід для підвищення якості біологічних добрив
МФ Друкований, ЛВ Дишкант, АІ Ольшевський, НФ Дорошкевич
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
2015
Отримання високоякісних органічних добрив шляхом розчинення кальцієвмісної породи в біомасі
МФ Друкований, ОС Яремчук, ЛВ Дишкант, НФ Дорошкевич
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
2014
Основні напрямки розвитку, виробництва та використання біологічних палив у світі
МФ Друкований, ЛВ Дишкант, ІМ Алексевич
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві 15 (2), 123-127, 2013
2013
Основные направления развития, производства и использования биологических топлив в мире
МФ Друкований, ЛВ Дишкант, ІМ Алексевич
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 123-127, 2013
2013
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ
ЛВ Сосновська
РОЗРОБКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ДРОБИЛЬНО-СУШИЛЬНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ
ВП Янович, ЛВ Сосновська, СЛ Чуйко
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “СУЧАСНІ МОДЕЛІ …, 0
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ РОЗЧИНЕННІ КАЛЬЦІЄВМІСНОЇ СИРОВИНИ В ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВАХ
МФ Друкований, ЛВ Дишкант
ББК 4я5+ 65я5 С 91, 26, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16