Ткачук Олена Геннадіївна (Olena Tkachuk)
Ткачук Олена Геннадіївна (Olena Tkachuk)
Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, м. Київ
Подтвержден адрес электронной почты в домене olimpco.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
IMPROVEMENT OF FUTURE DOCTORS’ FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATION METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF MEDICAL EMERGENCIES
Ya. Kulbashna,O. Tkachuk, V. Zakharova
ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 209-214, 2017
62017
Форування загальних компетентностей майбутніх лікарів
Я Кульбашна, О Ткачук
Педагогічний процес: теорія і практика, 113-118, 2016
62016
Нові завдання і функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у підготовці компетентного лікаря
E Tkachuk, Y Kulbashna, V Zakharova
Освітологічний дискурс, 141-157, 2018
52018
Формування компетентності лідерства у майбутніх лікарів
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 139-141, 2015
52015
Розвиток історичних та соціально-економічних аспектів фізичного виховання серед студентської молоді
ОГ Ткачук
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України …, 2012
42012
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ОГ Ткачук
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ …, 2018
3*2018
Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх лікарів при викладанні дисципліни Фізичне виховання
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 619-622, 2016
32016
Сравнительная характеристика уровня развития физических качеств у студентов-медиков республики Беларусь и Украины
Е Ткачук, Д Шкирьянов
Науковий часопис. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури …, 2017
22017
Формирование здоровьесберегающей компетентности будущих врачей в профилактике синдрома профессионального выгорания
ЕГ Ткачук, ЯА Кульбашна
Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в …, 2017
22017
Мотиваційно-ціннісна складова фізичної підготовки майбутніх лікарів
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 469-472, 2016
12016
Формування лідерства як професійно важливої якості майбутнього лікаря
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 156-159, 2015
12015
Формування «лідерства», як професійно важливої якості майбутнього лікаря ..
ОГ Ткачук
Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» Тематичний …, 2015
12015
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
ОГ Ткачук, ОМ Бойко
Збірник наукових праць "Фізична культура, спорт та здоров'я нації", 223-226, 2013
12013
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ОГ Ткачук, НО Чепурна
Самостійне електронне текстове наукове періодичне видання комбінованого …, 2020
2020
Formation of readiness of future physical education specialists for professional activities in educational institutions
ОГ Ткачук, АО Димуцький, МА Зосина
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
Організація і методика оздоровчої фізичної культури
ОГ Ткачук
Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, 2020
2020
Формування готовності майбутніх фахівців фізичної культури до професійної діяльності в закладах освіти
ОГ Ткачук, АО Димуцький, МА Зосина
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Авторське право на твір "Комплексна контрольна робота з дисципліни "Легка атлетика""
ОГ Ткачук
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Авторське право на твір "Комплексна контрольна робота з дисципліни "Організаційно-правові основи клубної роботи""
ОГ Ткачук
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційних робіт підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт …
АІ Димуцька, ОІ Муц, ОГ Ткачук
Київ, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20