Подписаться
Сташків Микола / Stashkiv Mykola
Сташків Микола / Stashkiv Mykola
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
IMPROVING THE EFFICIENCY OF A SOWING TECHNOLOGY BASED ON THE IMPROVED STRUCTURAL PARAMETERS FOR COLTERS
A Nanka, I Morozov, V Morozov, M Krekot, A Poliakov, I Kiralhazi, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (1), 33-45, 2019
282019
Аналітична оцінка ресурсу несучих металоконструкцій сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, МЯ Сташків, ЯЯ Господарський
Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації …, 2010
142010
Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення
ВВ Аулін, МЄ Кристопчук, ОП Цьонь, МЯ Сташків, МВ Бабій, ...
ЦНТУ, 2021
112021
Концепція пошукового конструювання мобільної техніки в АПК
ТІ Рибак, ПВ Попович, МЯ Сташків
Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та …, 2009
112009
Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю
МІ Підгурський, МЯ Сташків
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (2), 92-108, 2006
92006
Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (4), 78-86, 2006
82006
Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве …
НІ Хомик, МЯ Сташків, ВП Олексюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
72018
Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
П Попович, М Сташків, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 153-163, 2015
72015
Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ–10
ПВ Попович, МЯ Сташків, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
72014
Визначення КІН для кутової наскрізної тріщини у тонкостінному стержні прямокутного профілю при дії згинального моменту
М Сташків
Вісник ТДТУ 8 (3), 32-38, 2003
62003
Numerical investigation of stress intensity factors for the surface cracks under coalescence
M Pidgurskyi, M Stashkiv, I Pidgurskiy, A Makar
Procesy zmeczenia i mechanika pekania, 231 -246, 2020
42020
Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module
T Rybak, A Tson, M Stashkiv, O Tson
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 105-114, 2018
42018
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АКТИВНИХ ПЛОСКИХ НОЖІВ
О Цьонь, М Сташків, Г Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра …, 2014
42014
Підвищення довговічності активного плоского ножа дообрізувача гички цукрових буряків
МЯ Сташків, ОП Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
42013
Експериментальні методи досліджень довговічності металоконструкцій мобільних машин для хімічного захисту рослин
ТІ Рибак, ВП Олексюк, МЯ Сташків
Вісник ХДТУСГ, 119-122, 2004
42004
Investigation of the coalescence of twin coplanar semi-elliptical fatigue cracks in structural steel elements under cyclic loading
I Pidgurskyi, M Stashkiv, M Pidgurskyi
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS", 316 – 318, 2021
32021
Investigation of internal efforts in the components of the crop sprayer boom section
R Hevko, M Stashkiv, О Lyashuk, Y Vovk, V Oleksyuk, O Tson, I Bortnyk
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 105 (1), 2021
32021
Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин
ПВ Попович, МЯ Сташків, ГБ Дутка, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
32012
Визначення кінетики тріщини та її КІН у гнутозварних коробчастих профілях
МІ Підгурський, ТІ Рибак, МЯ Сташків
Загальнодерж. міжвідомчий наук.-техн. зб.«Конструювання, виробництво та …, 2007
32007
Substantiation of capacity of screw conveyer of haulm-cutting module
A Tson, T Rybak, M Stashkiv, T Shchur
Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 20 (1), 83-89, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20