Підписатись
Елена Данченко, Олена Данченко, Olena Danchenko
Елена Данченко, Олена Данченко, Olena Danchenko
Черкаський державний технологічний університет
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Огляд методів аналізу ризиків в проектах
ОБ Данченко, ВО Занора
Управление проектами и развитие производства, 57-64, 2007
362007
Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах
ОБ Данченко
Управление проектами и развитие производства, 16-25, 2014
282014
Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами
ЕБ Данченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6 (49)), 31-33, 2011
252011
Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів: навчальний посібник
ОБ Данченко
Університет економіки та права" КРОК", 2017
232017
Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством
ВІ Тимцуник, ОІ Бєлова
Науковий вісник академії муніципального управління, 80-92, 2011
232011
Класифікація ризиків в проектах
ОБ Данченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (12 (55)), 26-28, 2012
172012
Формування соціальної зрілості студентів вищих навчальних технічних закладів як необхідна умова реалізації особистості повноцінного життєзабезпечення
О Данченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
162011
Класифікація відхилень в проектах: ризики, проблеми, зміни
ОБ Данченко
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 72-79, 2014
142014
Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами
ОІ Бєлова
Інноваційна економіка 10, 109-115, 2012
142012
Підходи до управління ризиками банку
ОБ Данченко, ВО Занора, АІ Боркун, АМ Шевченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 33, 2010
142010
Концепція реформування медичної галузі з використанням проектного підходу
ВВ ЛЕПСЬКИЙ
Bulletin of the National Technical University" KhPI". Series: Strategic …, 2016
132016
Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами
ОІ Бєлова
Бізнес Інформ, 155-163, 2013
132013
Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесі прийняття управлінських рішень
ОБ Данченко, ВО Занора
ПП Чабаненко ЮА, 2019
122019
Врахування ризиків в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу
ОБ Данченко
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 60-63, 2010
122010
Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту
ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 70-74, 2012
112012
Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий: монографія
ЕБ Данченко, ЛС Чернова, ДИ Бедрий, ЕВ Погорелова, ...
IPMA-Press, 2011
112011
Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах
ОБ Данченко
КНУБА, 2015
102015
Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Частина 1. Планування проектів у MS Project: навчальний посібник
ВВ Морозов, ОБ Данченко, ОІ Шаров
Університет економіки та права" КРОК", 2011
102011
Функционально-стоимостной анализ в системе организационного проектирования промышленного предприятия
ЕБ Данченко, ЛС Чернова
Управление проектами и развитие производства, 2010
102010
Детермінанти мотиваційного механізму стратегічного управління в торговельних мережах: класифікація та особливості
ОІ Бєлова
Інноваційна економіка, 235-241, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20