Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
ОНЕУ, кафедра економіки підприємства
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
802020
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 43-45, 2014
292014
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
Ю Егупов, В Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
262012
Проблеми класифікації факторів конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Видавництво УжНУ, 2011
182011
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ВП Городнов, ТВ Романчик
Бизнес Информ.–Харьков: ХНЭУ, 24-28, 2010
172010
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ВП Городнов, ТВ Романчик
Бизнес Информ.–Харьков: ХНЭУ, 24-28, 2010
172010
Повышение корректности сравнительных оценок конкурентоспособности продукции на основе таксономического анализа
ВА Литвинова, ВО Літвінова
122012
Теоретичні засади ефективності використання енергії на підприємстві
ОС Літвінов, ВО Літвінова, ВА Литвинова
Одеський державний економічний університет, 2010
112010
Оцінка порівняльної ефективності шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції
ЮА Єгупов, ВА Литвинова
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення …, 2013
102013
Методы оценки конкурентоспособности: проблемы классификации
ВА Литвинова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка 6 (2), 235-240, 2012
92012
Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 81-87, 2013
62013
Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности
ВА Литвинова
Бізнес Інформ, 252-256, 2013
52013
Графічні методі дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Бізнес Інформ, 53-56, 2012
52012
Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства
ВО Літвінова, РВ Грінченко
Проблеми системного підходу в економіці, 78-82, 2017
42017
Визначення рівня економічної безпеки підприємства аналітико-графічним методом
О Літвінов, В Літвінова
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 94-103, 2014
32014
Графические методы исследования в анализе уровня конкурентоспособности продукции
ВО Літвінова
Бизнес информ, 53-56, 2012
12012
Методичні засади розрахунку рівня енергетичної безпеки
ОС Літвінов, ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 231-238, 2012
12012
Протекціонізм як прояв деглобалізації: виклили економічному зростанню
ВО Літвінова
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
Розвиток молодіжного підприємництва у вищому закладі освіти
ВС Малишко, ВО Літвінова, ОС Літвінов
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
ПОЛіТИЧНі АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГАЗОВОї ГАЛУЗі УКРАїНИ
ВО Літвінова
Бизнес Информ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20