Подписаться
Людмила Баландаєва
Людмила Баландаєва
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Источник света для световых приборов
АС Литвиненко, ОЮ Полищук, ЛГ Баландаева, ЛД Гуракова
Lighting Engineering & Power Engineering, 24-26, 2009
22009
Эффективная методика расчета формы зеркального отражателя светильника с требуемой КСС
ЛГ Баландаева, ГА Петченко, АИ Токмань
Коммунальное хозяйство городов, 207-210, 2003
22003
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Загальна біологія» та «Біологія» для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 …
ІІ Клімкіна, ВВ Федотов
Видавництво НТУ" ДП", 2019
12019
Спектрорадіометричні методи
ЛА Назаренко, ВМ Поліщук, ЛГ Баландаєва
Lighting Engineering & Power Engineering, 3-15, 2008
12008
Методичні вказівки до дипломного проектування (№ 312).
ЛА Назаренко, ІГ Міренський, ЛД Гуракова, ЛГ Баландаєва, КІ Іоффе
1
Апробация методики решения обратной задачи применительно к нахождению оптимальных габаритов отражателя светильника с заданным светораспределением
ГА Петченко, ЛД Гуракова, ЛГ Баландаева, ВИ Степура
Тези допов. на ХХХIV науково-техн. конференції.–Харків: ХНАМГ, 40-41, 2008
2008
Решение обратной задачи применительно к нахождению оптимального профиля дзеркального круглосимметричного отражателя в рамках метода элементарных отображений
ГА Петченко, ЛД Гуракова, ЛГ Баландаева, ТА Хихля, ВИ Степура
Світлотехніка та електроенергетика, 9, 2007
2007
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Розрахунок і конструювання світлових приладів»(для студентів …
ОЛ Черкашина, ЛА Назаренко, ГО Петченко, АІ Колесник, ...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни «Джерела світла»(для студентів першого (бакалаврського) рівня …
КІ Суворова, ЛД Гуракова, ЛГ Баландаєва
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Джерела світла»(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141–Електроенергетика …
ЛД Гуракова, КІ Суворова, ЛГ Баландаєва
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Розрахунок параметрів і розробка конструкції джерела світла» з навчальної дисципліни «Джерела світла»(для студентів …
ЛД Гуракова, КІ Суворова, ЛГ Баландаєва
Освітлення акваріума
АМ Ходосова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12