Підписатись
Елена Чепурная
Елена Чепурная
Національний університет "Одеська юридична академія", доцент кафедри кібербезпеки кібербе
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Differential geometry of special mappings
J Mikeš, E Stepanova, A Vanžurová, S Bácsó, VE Berezovski, ...
Palacký University, 2015
2922015
Conformal mappings of Riemannian spaces which preserve the Einstein tensor
O Chepurna, V Kiosak, J Mikeš
J. Appl. Math. Aplimat 3 (1), 253-258, 2010
172010
On the mobility degree of (pseudo-) Riemannian spaces with respect to concircular mappings
O Chepurna, I Hinterleitner
Miskolc Mathematical Notes 14 (2), 561-567, 2013
92013
Mathematical methods and models for master of economics
Y Kozak, V Matskul, T Shengelia
Practical applications, 2017
82017
On geodesic mappings preserving the Einstein tensor
OE Chepurna, VA Kiosak, J Mikeš
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium …, 2010
62010
On the concircular vector fields of spaces with affine connection
I Hinterleitner, V Berezovski, E Chepurna, J Mikes
Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 33 (1), 53-60, 2017
32017
Інваріантні об'єкти конформно голоморфно-проективних перетворень ЛКК-многовидів
ЕВ Черевко, ЕЕ Чепурная
Proceedings of the International Geometry Center 10 (3-4), 2017
22017
Complex and real hypersurfaces of locally conformal Kähler manifolds
Y Cherevko, O Chepurna
Proceedings of the Eighteenth International Conference on Geometry …, 2017
22017
Инвариантные преобразования с сохранением геодезических
КBA Чепурная EE
Proc. Intern. Geom. Center 4 (2), 36-42, 2011
22011
Канонические почти геодезические отображения, сохраняющие тензор проективной кривизны
ВЕ Березовский, Й Микеш, Г Худа, ЕЕ Чепурная
Известия высших учебных заведений. Математика, 3-8, 2017
12017
Особливості процесу розробки і реалізації програмно-апаратного комплексу «розумний будинок» в сучасних реаліях
ОЄ Чепурна, ОЄ Чепурна, ІО Джеріпа, ІО Джеріпа
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022
2022
Роль математичних дисциплін в підготовці фахівців для IT галузі
ОЄ Чепурна, ОЄ Чепурна, ЕЕ Чепурная
Одеса, 2022
2022
Методи математичного моделювання в системі інформаційної безпеки
ОЄ Чепурна, ЄР Кулешова
Одеса, 2021
2021
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВО
ОЄ Чепурна
Відповідальні за випуск, 126, 2019
2019
Псевдо-вайсмановi многовиди та їх приклади
ЄВ Черевко, ОЄ Чепурна
2018
Інфінітезимальні конгармонічні перетворення ріманових просторів ненульової скалярної кривини
ОЄ Чепурна, Є Кулешова
2017
Нескiнченно малi перетворення у просторах сталої скалярно кривини та iнварiантнiсть певних геометричних об'єктiв
ОЄ Чепурна
Proceedings of the International Geometry Center 9 (1), 2016
2016
Iнварiантнiсть певних геометричних об’єктiв у просторах сталої скалярної кривини при iнфiнiтезимальних перетвореннях
ОЄ Чепурна
2016
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ТА ЗМІСТУ ВИБІРКОВИХ ДІСЦИПЛІН З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ
ОЄ Чепурна
Відповідальні за випуск, 46, 2016
2016
Нескінченно малі перетворення у просторах сталої скалярної кривини та інваріантність певних геометричних об'єктів
ОЄ Чепурна
Proceedings of the International Geometry Center, 38-50, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20