Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Миколаївський національний аграрний університет |Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
951993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
801991
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
571997
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони України
ВВ Гамаюнова, ІД Філіп’єв, ОВ Сидякіна
Вісник Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія …, 2004
152004
Влияние систематического применения азотных удобрений на урожай и качество культур в условиях орошения на юге Украины
ВВ Гамаюнова
Агрохимия, 47, 1997
121997
Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай соризу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України
ВВ Гамаюнова, ГВ Каращук
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр.—2001.—Вип 18, 39-43, 2001
92001
Змінародючості грунтів південного Степу України під впливом добрив та підходи до їхефективногозастосування у сучасномуземлеробстві. Агрохімія і ґрунтознавство: спец. випуск до …
ВВ Гамаюнова
Агрохімія і ґрунтознавство: спец. випуск до ІХ з‛ їзду УТГА (30 червня-4 …, 2014
82014
Влияние запахивания и сжигания соломы на плодородие почвы и урожай культур
ВВ Гамаюнова
Орошаемое земледелие, 11, 1986
81986
Сучасні підходи до ведення землеробської галузі на засадах біологізації та ресурсозбереження
ВВ Гамаюнова, ВВ Гамаюнова, ОА Коваленко, ОА Коваленко, ...
72018
Бюджетування як елемент управління підприємством
АМ Кінг, Е Майєр, Б Райан, ОО Терещенко, ТВ Сизової, ВВ Гамаюнова, ...
Економічний аналіз, 138, 2008
72008
Эффективность совместного применения соломы и минеральных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур в условиях орошения юга УССР: Автореферат канд. дис
ВВ Гамаюнова
К, 1983
71983
Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України
ВВ Гамаюнова, АО Литовченко
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2017
62017
Фосфатмобілізуючі бактерії та їх вплив на продуктивність рослин
ЛА Чайковская, ВВ Гамаюнова
Біологічні науки і проблеми рослинництва, 220-225, 2003
62003
Значення родючості ґрунтів та дотримання законів землеробства у збільшенні виробництва зерна та ефективному використанні вологи рослинами в умовах південного Степу України
ВВ Гамаюнова, ЛГ Хоненко, ТВ Глушко, НМ Музика
Баку, 2019
52019
Ефективність зрошення та вплив добрив на використання вологи рослинами і підвищення стійкості землеробства зони Степу
ВВ Гамаюнова
Харків: Стильна типографія, 2018
52018
Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України
ВВ Гамаюнова, АВ Панфілова, ОВ Аверчев
Херсонський державний аграрний університет, 2018
52018
Водоспоживання соняшнику залежно від застосування біопрепаратів за вирощування в умовах Південного Степу України
ВВ Гамаюнова, ВС Кудріна
52018
Складові структури та врожайність насіння рижію ярого на півдні Степу України
ВВ Гамаюнова, ІС Москва
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 29-34, 2017
52017
Изменение водопотребления яровых зерновых культур под влиянием фона питания и биопрепарата Эскорт-био
ВВ Гамаюнова, ВФ Дворецкий, ЕВ Сидякина
Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2017
52017
Влияние орошения и режима питания на водопотребление и урожайность лука репчатого
ВВ Гамаюнова, ЮВ Задорожний
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20